Geografia - 9.02: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 BER.57 Treballs de la societat catalana de geografia n.57
1
2.
 BRZ Tuszyn
1
3.
 CAS.16 LA REFORMA DE L'ORGANITZACIÓ COMARCAL A CATALUNYA
1
4.
 CAS.5 L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
1
5.
 CAT.91 CATALUNYA
1
6.
 CAT001 Catalunya, país de encuentro
1
7.
 CAV002 Pelas praias de arenilha e mares de monte gordo
1
8.
 DUR002 La xarxa de ciutats mitjanes de l'Arc Llatí: caracterització, problemà...
1
9.
 ELP.05 EL PAISAJE Y LA GESTION DEL TERRITORIO. Criterios paisajísticos en la ...
1
10.
 ELS002 Els punts que més us interessen. Província de Barcelona. Turisme Total
1
11.
 ETM Et mostrem... terrassa des de l'aire. Mostra 07
2
12.
 FAN Menorca. Camí del cel
2
13.
 FAR.1 Migrants et migrations dans le bassin de la Méditerranée
1
14.
 GLO001 Globalgeo: Salón internacional de la geomática y la geot...
1
15.
 GUI031 Guia per a la redacció d'una memòria social
1
16.
 HUE001 GPS Posicionamiento satelital
1
17.
 INT004 Interès del Paraguai per Terrassa (notícia 24/10/01 del Canal Terrassa...
1
18.
 LAN.01 LA NOVA ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA. Text de les lleis i com...
1
19.
 LLE.62 Llei 16/2005 i Reglament de la informació geogràfica
1
20.
 MAN015 Manual de sistemas de información geográfica y cartograf...
1
21.
 MAP002 Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000
1
22.
 MET Metro i ferrocarril. Àrea de Barcelona. Guia de la mobilitat
1
23.
 MON Evolución de los paisajes y ordenación del territorio en Andalucía Occ...
1
24.
 PAL002 Sant Pere de Ribes. Recull d'informació sobre el municipi
1
25.
 PAN001 Panorama de la Unión Europea
2
26.
 PLA.CT Plànol de Terrassa: Centre de la ciutat
1
27.
 PLA.TT Plànol turístic de Terrassa
1
28.
 PLA014 Plànol de Barcelona
1
29.
 PLA028 Pla d'ordenació urbanística municipal de Terrassa. ...
1
30.
 PROT PROTOTIPO DE CATALOGO DE PAISAJE. Bases conceptuales, metodológicas y ...
1
31.
 RAB.2 Atles de geografia física i humana de Catalunya
1
32.
 RUB La revisió del model d'organització territorial de ...
1
33.
 SEG SCRIPTA NOVA.REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES N.30
1
34.
 TER.3D Terrassa Guia 3D
1
35.
 TER005 Terrassa. Plànol guia de la ciutat
2
36.
 TER5.8 Terrassa. Plànol guia de la ciutat
9
37.
 TOR.VD Torrebonica
1
38.
 TOR501 Descobrir Catalunya. Número especial 50-51
1
39.
 TORJ00 Descobrir Catalunya. Especial. Juny 2000. Guia de vacances 2000-2001
1

Cita bibliogràfica <<Enrere