Comerços i oficis diversos - 6.14: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 AGU001 ACTITUDS DELS CONSUMIDORS CATALANS DAVANT DE L'ÚS COMERCIAL DEL CATALÀ
1
2.
 ALB003 El sector de comercio minorista. Perspectivas sociales desde el anális...
2
3.
 ATE ATENCIÓ AL CLIENT
1
4.
 BAR PREFERÈNCIES DELS COMPRADORS D'HABITATGES A LA CIUTAT DE BARCELONA I E...
1
5.
 BEL291 Butlletí de la Cambra Oficial de Comerç i Indústr...
1
6.
 CAM.1 ESTUDI SOBRE ELS HÀBITS DE COMPRA DELS HABITANTS DE TERRASSA 1995
2
7.
 CAM.2 ESTUDI SOBRE ELS HÀBITS DELS HABITANTS DE SANTA CUGAT DEL VALLÈS 1995
1
8.
 CAM870 La Cambra comunicació n.870 març/maig 2001. Internaciona...
1
9.
 CAM881 CAMBRA COMUNICACIÓ N881. DESEMBRE/FEBRER 2004
1
10.
 CAM885 CAMBRA COMUNICACIÓ N.885
1
11.
 CAM889 Cambra Comunicació n.889, desembre '05 / febrer '06
1
12.
 CAM892 Cambra Comunicació n.892 octu/dese 2006
1
13.
 CAM897 CambraComunicació n.897 - Gener / Març 2008. La Cambra vetlla per les ...
1
14.
 CAM898 CambraComunicació n.898. Abril/juny 2008. La innovació com a estratègi...
1
15.
 CAM904 CambraComunicació n.904 - Novembre / Desembre 2009. La responsa...
1
16.
 CAM905 CambraComunicació n.905, febrer-març 2010. La simplifica...
1
17.
 CAM906 CambraComunicació n.906 - Maig / Juny 2010. Patents i marques: ...
1
18.
 CAM907 CambraComunicació n.907 - Juliol / Setembre 2010. Premis Cambra...
1
19.
 CAM908 CambraComunicació n.908 novembre/desembre 2010. Entrevista a: L...
1
20.
 CEN1 Cens comercial de Terrassa. N.1. Cens alimentari
2
21.
 CLE001 Buy.Fair - Compri Just
1
22.
 COM.05 Comerç amb l'estranger 2005
1
23.
 COME.1 COMERCIO MAYORISTA: Análisis por Comunidades Autónomas, Volumen I
1
24.
 COME.2 COMERCIO MAYORISTA: Análisis por Comunidades Autónomas , Volumen II
1
25.
 DES002 DESCRIPCIÓ D'ACTIVITATS. IAE
1
26.
 DUR001 El potencial comercial de les ciutats de l'Euroregió Pirineus Mediterr...
1
27.
 ELC EL COMERÇ A TERRASSA DAVANT LES PROPOSTES D'ESTABLIMENT DE NOVES SUPER...
3
28.
 ELC.06 El comerç just a Catalunya. Informe 2006
1
29.
 ELD EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS COMERCIALS I DE LA DISTRIBUCIÓ EN...
4
30.
 EST.3 ESTUDI SOBRE ELS HÀBITS DE COMPRA DELS HABITANTS DE RUBÍ 1995
1
31.
 GAR ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ DEL COMERÇ A CARDEDEU
1
32.
 GOM001 ESTUDI SOBRE ELS DOS MERCATS MÉS ANTICS DE TERRASSA
1
33.
 GOR.3 La innovació i la propietat intel·lectual en la societat...
1
34.
 GUI98 GUÍA-AGENDA ,Comercial, Industrial i urbana de Rubí-Sant Cugat i Terra...
1
35.
 HER001 Programa d'orientació per als equipaments comercials de la ciutat de T...
1
36.
 ILT.1 Il Tessile nel bacino del Mediterraneo 1
2
37.
 ILT.2 Il Tessile nel bacino del Mediterraneo 2. Qualità ed eccellenza tra cu...
2
38.
 IMP CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EXTERIOR
1
39.
 JOR.98 JORNADA SOBRE COMERÇ URBÀ
3
40.
 JOV El perfil exportador de les empreses de la demarcació de la Cambra de ...
1
41.
 LAC.22 Regió Metropolitana de Barcelona. Territori -Estratègies-Planejament. ...
1
42.
 LAL LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS EN LA CEE: ASPECTOS TÉCNICOS
1
43.
 LAN002 Los secretos de la moda al descubierto
4
44.
 LAS.1 LAS 8 CLAVES DEL ÉXITO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL. EL COMPORTAMIENTO DE...
1
45.
 LET.3 Le Textile dans le bassin de la Mediterranée. Andalousie et Sicile: de...
2
46.
 LOF L'OFERTA COMERCIAL A TERRASSA
2
47.
 MAL002 SECTOR COMERÇ, HOTELERIA I RESTAURACIÓ.MONOGRAFIES SECTORIALS SOBRE L'...
1
48.
 MAN2 Manual de bones pràctiques per als establiments comercials
5
49.
 MAR006 Guía para entender la ley del comercio. Texto Legal y Guía Práctica
1
50.
 MEMC00 Memòria d'activitats 2000. La Cambra
1
51.
 MEMC01 Memòria d'activitats 2001 de la Cambra Oficial de Comer&cc...
1
52.
 MEMC02 MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2002. LA CAMBRA
1
53.
 MEMC07 Memòria d'activitats 2007 de la Cambra de Comerç i Indústria de Terras...
2
54.
 MEMC08 Memòria d'activitats 2008 de la Cambra de Comerç i ...
2
55.
 MEMC09 Dos mil nou: Memòria d'activitats
1
56.
 MEMC10 Memòria d' Activitats 2010 de la Cambra de Comerç i...
1
57.
 MEMC87 Memòria de Treballs i Activitats 1987
1
58.
 MEMC92 MEMÒRIA DE TREBALLS I ACTIVITATS 1992
1
59.
 MEMC93 MEMÒRIA DE TREBALLS I ACTIVITATS 1993
1
60.
 MEMC94 Memòria de Treballs i Activitats 1994
1
61.
 MEMC95 MEMÒRIA DE TREBALLS I ACTIVITATS. 1995
1
62.
 MEMC97 MEMORIA DE TREBALLS I ACTIVITATS. 1997
1
63.
 MEN Guia per al consum responsable de roba
1
64.
 MOS.CD Mostra dels Oficis de la Construcció
1
65.
 NEW.34 NewsLetter n.34 octubre 2003
1
66.
 NEW.36 NewsLetter n.36 abril 2004
1
67.
 NEW.42 Newsletter. N42. Octubre 2001
1
68.
 NEW.44 Newsletter. N44. Desembre 2001
1
69.
 NUE.05 Nuestros Emprendedores 2005. Ayuntamiento de León
1
70.
 PRA001 Tiendas: Planificación y diseño
5
71.
 REV Revisió i nou enfocament del POEC: Un Pla Estratègic per...
1
72.
 SEC RELACIONES COMERCIALES CON TERCEROS PAÍSES
1
73.
 SER18 El Comercio Ëtnico en el Distrito de Ciutat Vella de Barcelona
1
74.
 TAR EL COMERÇ NO ALIMENTARI A BARCELONA. N.4 DE COL·LECCIÓ D'ESTUDIS
1
75.
 TER.87 Cambra Oficial de Comerç i Industria de Terrassa
2
76.
 UNM UN MERCADO PERFECTAMENTE LEGISLADO
1

Cita bibliogràfica <<Enrere