Tecnologia - 6.04: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 ANAB ANÀLISIS DE LES POSSIBILITATS DEL TELETREBALL A LES EMPRESES DE LA COM...
1
2.
 AUL AULA DEBAT TERCER CICLE. TURISME: TECNOLOGIA I FUTUR
1
3.
 BAR.03 CIUTAT DIGITAL
2
4.
 CAT.90 CATALOGO DE GRUPOS TECNOLOGICOS 1990
1
5.
 CEN.01 CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA. MEMÒRIA 2001
1
6.
 CEN.01 CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA. MEMÒRIA 2001
1
7.
 CIM ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN. Inciden...
1
8.
 COM COMPETIC. COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I ...
1
9.
 COR005 100 anys d'història de l'Acondicionamiento Tarrasense...
1
10.
 DISS DISSENY D'UN PROJECTE DE TELECENTRE A TERRASSA. Document de treball.
1
11.
 DOW Aplicaciones asesinas. Estrategias digitales para dominar el mercado
1
12.
 ELE.08 Electronics for elevators. Catalogue 2008
1
13.
 ESC.6 El impacto de las nuevas tecnologías en la formación y e...
1
14.
 EUR THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK
1
15.
 FOR.89 FORUM TECNOLÒGIC, Maig,89. La tecnologia i el desenvolupament
1
16.
 FUND03 Los Parques Científicos y Tecnológicos. Los Parques en E...
1
17.
 GUI005 GUIA DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 2005
1
18.
 HEI Programación con diálogo Heidenhain. Modo de empleo. Con...
2
19.
 HOM002 Homenatges: Centre Tecnològic Leitat
1
20.
 HUE Las tecnologías de la información en la empresa: Las infocomunicacione...
1
21.
 INN INNOVACIÓN & TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 1/04. MEDICIÓN DEL RENDIMIEN...
1
22.
 LUS L'ÚS DEL TELÈFON
1
23.
 MAR.10 SEGUIMENT DE L'IMPACTE SOCIAL DE LES NOVES TECNOLOGIES DELA INFORMACIÓ...
1
24.
 MAR.2 SEGUIMENT DE L'IMPACTE SOCIAL DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORAMCIÓ I LA...
1
25.
 MAR.5 SEGUIMENT DE L'IMPACTE SOCIAL DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA...
1
26.
 MICH ESTUDIS DE RETRIBUCIONES INFORMÁTICAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1
27.
 NOV NOVES TECNOLOGIES I DESENVOLUPAMENT LOCAL: TERRASSA DAVANT EL REPTE DE...
2
28.
 NOV.01 NOVES TECNOLOGIES I TERCER SECTOR A CATALUNYA. JUNY 2001
1
29.
 PAC.01 LA CIUTT DIGITAL. PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCEL...
1
30.
 PER.21 Perspectiva. N21, any 2003. Revista de Innovación Tecnológica
1
31.
 PER.24 Perspectiva. N24, abril 2005. Revista de innovación tecnológica
1
32.
 PER.26 Perspectiva. Revista de Innovación Tecnológica. N. 26, any 2005
1
33.
 PER.27 Perspectiva. Revista de Innovación Tecnológica. N.27, 2006
1
34.
 PER.28 Perspectiva.Revista de Innovacion Tecnologican.28 2006
1
35.
 PER.31 Perspectiva. Revista de Innovación Tecnológica n.31. Desembre 2007
1
36.
 PER.34 Perspectiva n.34, març 2009
1
37.
 PER35 Perspectiva n.35 juliol 2009
1
38.
 PER36 Perspectiva n.36 gener 2010
1
39.
 PER37 Perspectiva n.27 juny 2010
1
40.
 PLAN10 EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A...
1
41.
 SEM.84 Seminario de Estudio "Los Impactos socio-Laborales de la nueva tecnolo...
1
42.
 SIS003 SISÈ PROGRAMA MARC DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC DE LA UE
2
43.
 TECN TECNOFORM DONA, Curs :Noves perspectives organitzatives del treball:Te...
1
44.
 TEL.93 ANUARI BARCELONA 1993
1
45.
 TELC93 Anuari Catalunya.1993
1
46.
 VALL Vallès Virtual. Pla d'Empresa
2

Cita bibliogràfica <<Enrere