Medi ambient - 5.01: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 100 100 accions, 100 raons d'una Catalunya més sostenible i solidària
2
2.
 ALV002 Factors socials i econòmics que influeixen en la producció dels residu...
2
3.
 ANA001 Anàlisi i detecció de les necessitats per a la sostenibilitat territor...
2
4.
 ANA003 Anàlisi i valoració 2005. Pla d'Acció Ambiental de Terrassa
1
5.
 ANA009 Anàlisi de la Sostenibilitat i models de negoci d'aplicaci...
1
6.
 ANA03C Anàlisi i valoració 2005. Pla d'Acció Ambiental de Terrassa
1
7.
 ANG.9 Informe CONAMA 9: El reto es actuar
1
8.
 ANN ANNEX 2002 DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
1
9.
 ANN.01 Annex 2001 del Centre de Documentació i Educació Ambient...
1
10.
 ANN.03 ANNEX 2003 DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
1
11.
 ANN.04 Annex 2004 del Centre de Documentació i Educació Ambiental
1
12.
 AST.09 Asturias. OS. Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de As...
1
13.
 AUD.01 AUDITORIA AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE TERRASSA. DIAGNOSI AMBIENTAL.
2
14.
 AUD001 Auditoria ambiental de Terrassa. Prediagnosi ambiental
1
15.
 AVA.06 Avaluació ambiental en el planejament urbanístic. 5 de juliol de 2006
1
16.
 BAR.7 Sostenible? Sostenibilitat, un marc de referència. N.7, maig 2005
1
17.
 BAT.7 Institutions for Sustainable Development. Institucions per al desenvol...
1
18.
 CAM.8 Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l'Alt Pirineu i Aran
1
19.
 CAR.05 Instruccions tècniques per a l'avaluació ambiental dels plans d'ordena...
1
20.
 CAR001 Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat. La carta d'Aalb...
1
21.
 CAT004 Catalunya 2005 Informe sobre medio ambiente y desarrollo sostenible
1
22.
 CATF08 Catàleg del fons documental del Centre de Documentació i Educació Ambi...
1
23.
 CIU001 CIUTAT I MEDI AMBIENT
1
24.
 COD SISTEMA MUNICIPAL D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT
2
25.
 COT.3 Una estratègia de desenvolupament sostenible per a l'Euroregió Pirineu...
1
26.
 COT.3C Una estratègia de desenvolupament sostenible per a l'Euroregió Pirineu...
1
27.
 CUC CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
1
28.
 CUC SAM. N8. JUNY 2003. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
1
29.
 CUC NOVA CULTURA DE L'AIGUA N.11
1
30.
 CUC.1 La gestió de fangs de les estacions depuradores d'aigües residuals
1
31.
 CUC12 SAM n.12. Juliol 2005. Suport a la gestió ambiental d'activitats en el...
1
32.
 CUC13 Sam n.13. Desembre 2005. (Suport a la gestió ambiental d'activitats e...
3
33.
 CUC14 Sam n. 14. Juny 2006. (Suport a la gestió ambiental d'activitats en el...
1
34.
 CUC15 SAM - Suport a la gestió ambiental d'activitats en el municipi - Gener...
1
35.
 CUC4 El sistema litoral: Un equilibri feble amenaçat pel canvi clim&...
1
36.
 DEL.4 D'una Terra a un món
1
37.
 DIA DIAGNOSI I VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DELS RESIDUS A CATALUNYA
1
38.
 DIA007 Diagnosi del tercer sector ambiental de Catalunya: Informe integrat
1
39.
 DIS Dispositivos y sistemas para el ahorro de energía.
1
40.
 DUR MEDI AMBIENT. TECNOLOGIA I CULTURA. REPENSAR LA CIUTAT
1
41.
 ECO.05 Ecofòrum 2005. Jornades sobre la gestió sostenible de l'aigua. Resum d...
1
42.
 ECO.06 ECOFÒRUM 2006. JORNADES SOBRE LA CIUTAT I EL SEU ENTORN.
1
43.
 ECO07C Ecofòrum'07. Jornades sobre la contaminació atmosfèrica. Recull de pon...
1
44.
 ECO08C Ecofòrum'08. Jornades sobre la gestió sostenible del soroll. Recull de...
1
45.
 ELP.V El Pla d'Eficiència Energètica Municipal (PEEM)
1
46.
 ELSA Els ajuts econòmics per a projectes energètics a Catalunya. Període 19...
1
47.
 ENE ANUARIO DE PROYECTOS 96 . ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA.
1
48.
 ESS.16 Essències n. 16 novembre 2009. L'energia de la biomassa a ...
1
49.
 EST007 Estudi metodològic i càlcul dels indicadors de model territorial del s...
1
50.
 EST012 Estudi de la vegetació i els hàbitats de l'entorn natural del terme mu...
1
51.
 FEL.06 ISC: Informe de Sostenibilitat a Catalunya 2006
1
52.
 FER.12 Una iniciativa innovadora en l'ordenació del territori: El Pla Directo...
1
53.
 FER12C Una iniciativa innovadora en l'ordenació del territori: El Pla Directo...
1
54.
 FOL EL TERRITORIO COMO SISTEMA
1
55.
 FOR001 Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local
1
56.
 FUE.3 El Codi tècnic de l'edificació: Una visió pluridisciplinària
1
57.
 GAR.12 LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A LES NOSTRES CIUTATS. N.12
1
58.
 GES.07 Guia Tècnica per a Elaborar i Aplicar Pactes per la Mobilitat. ...
1
59.
 GES.3 Gesmopoli n.3. Octubre 2008
1
60.
 GESS07 Manual per a Gestors de Mobilitat. Gesmopoli. Setembre de 2007. La mob...
1
61.
 GO113D El medi atmosfèric n.113 juliol-agost-setembre 1994. Contaminac...
1
62.
 GO114D El medi atmosfèric n.114 octubre-novembre-desembre 1994. Contam...
1
63.
 GO115D El medi atmosfèric n.115 gener-febrer-març 1995. Contami...
1
64.
 GO116D El medi atmosfèric n.116 abril-maig-juny 1995. Contaminaci&oacu...
1
65.
 GO120D El medi atmosfèric n.120 abril-maig-juny 1996. Contaminaci&oacu...
1
66.
 GO121D El medi atmosfèric n.121. Contaminació i meterologia
1
67.
 GO122D El medi atmosfèric n.122. Contaminació i meterologia
1
68.
 GO123D El medi atmosfèric n.123. Contaminació i meterologia
1
69.
 GO124D El medi atmosfèric n.124 abril-maig-juny 1997. Contaminaci&oacu...
1
70.
 GO125D El medi atmosfèric n.125. Contaminació atmosfèric...
1
71.
 GO127D El medi atmosfèric n.127. Contaminació atmosfèric...
1
72.
 GO128D El medi atmosfèric n.128. Contaminació i meterologia
1
73.
 GO129D El medi atmosfèric n.129. Contaminació atmosfèric...
1
74.
 GO130D El medi atmosfèric n.130. Contaminació atmosfèric...
1
75.
 GO131D El medi atmosfèric n.131. Contaminació atmosfèric...
1
76.
 GO132D El medi atmosfèric n.132 abril-maig-juny 1999. Contaminaci&oacu...
1
77.
 GO133D El medi atmosfèric n.133 juliol-agost-setembre 1999. Contaminac...
1
78.
 GO134D El medi atmosfèric n.134 1999. Contaminació atmosf&egrav...
1
79.
 GO135D El medi atmosfèric n.135. Contaminació atmosfèric...
1
80.
 GO136D El medi atmosfèric n.136. Contaminació atmosfèric...
1
81.
 GO138D El medi atmosfèric n.138. Contaminació i meterologia
1
82.
 GON113 EL MEDI ATMOSFÈRIC CONTAMINACIÓ I METEREOLOGIA N.113
1
83.
 GON114 El medi atmosfèric n.114 octubre-novembre-desembre 1994. Contam...
1
84.
 GON115 El medi atmosfèric n.115 gener-febrer-març 1995. Contami...
1
85.
 GON116 El medi atmosfèric n.116 abril-maig-juny 1995. Contaminaci&oacu...
1
86.
 GON120 EL MEDI ATMOSFÈRIC N.120 ABRIL-MAIG-JUNY 1996
1
87.
 GON121 EL MEDI ATMOSFÈRIC N.121
1
88.
 GON122 EL MEDI ATMOSFÈRIC N.122 CONTAMINACIÓ I METEREOLOGIA
1
89.
 GON123 EL MEDI ATMOSFÈRIC N.123
1
90.
 GON124 EL MEDI ATMOSFÈRIC 124 ABRIL-MAIG-JUNY 1997
1
91.
 GON125 EL MEDI ATMOSFÈRIC 125
1
92.
 GON127 EL MEDI ATMOSFÈRIC CONTAMINACIÓ I METEREOLOGIA N.127
1
93.
 GON128 EL MEDI ATMOSFÈRIC 128
1
94.
 GON129 EL MEDI ATMOSFÈRIC 129
1
95.
 GON130 EL MEDI ATMOSFÈRIC 130
1
96.
 GON131 EL MEDI ATMOSFÈRIC 131
1
97.
 GON132 EL MEDI ATMOSFÈRIC 132 ABRIL-MAIG-JUNY 1999
1
98.
 GON133 EL MEDI ATMOSFÈRIC 133 JULIOL-AGOST-SETEMBRE 1999 N.133
1
99.
 GON134 EL MEDI ATMOSFÈRIC 134
1
100.
 GON135 EL MEDI ATMOSFÈRIC N.135
1
101.
 GON136 EL MEDI ATMOSFÈRIC 136
1
102.
 GON138 EL MEDI ATMOSFÈRIC 138
1
103.
 GOV.1 Governança sostenible. Aspectes institucionals i de procediment de la ...
1
104.
 GOV.2 La governança per al desenvolupament sostenible a Catalunya
1
105.
 GUG Una verdad incómoda
1
106.
 GUI015 Guia comarcal de mobilitat sostenible. L'accés sostenible dels treball...
1
107.
 GUI016 Guía de buenas prácticas ambientales. Polígonos industriales
2
108.
 GUI025 GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA DE GESTIÓ ...
1
109.
 HER MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES 1. MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS.
1
110.
 HER.1 MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES. MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS. N.1
1
111.
 HER.2 MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES. ENERGÍA EÓLICA 2.
1
112.
 HER.3 MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍA DE LA BIOMASA. N.3
1
113.
 HER.4 MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES.INCINERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBAN...
1
114.
 HER.5 MANUALES DE ENERGÍA RENOVABLES. ENERGÍAS SOLAR TÉRMICA. N.5.
1
115.
 HER.6 MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, N.6.
1
116.
 ICS.06 I International Conference on Sustainability Measurement and Modelling...
2
117.
 IIIJ III Jornada de Mesura de la Sostenibilitat. La Petjada Ecològica en l'...
1
118.
 IIJ II Jornada de Mesura de la Sostenibilitat. Recull de ponències
1
119.
 IND INDICADORS DE QUALITAT DE VIDA ABRIL-JUNY 1995
1
120.
 IND001 Indicadors de sostenibilitat de Terrassa 1999-2003
3
121.
 INF.1 Informe sobre l'evolució de l'estat del medi ambient a Catalunya (aire...
1
122.
 INF.2 Informe sobre l'evolució de l'estat del medi ambient a Catalunya (lito...
1
123.
 INF2CD Informe sobre l'evolució de l'estat del medi ambient a Catalunya (lito...
1
124.
 INFA04 Informe de Sostenibilitat 2004. Grup Agbar
1
125.
 INFC97 Informes de control ambiental 1997. Coneixement del municipi. Dades sò...
1
126.
 INFCD9 Informe Anual de Sostenibilidad San Sebastián 2009 = Iraunkorta...
1
127.
 INFD09 Informe Anual de Sostenibilidad Donostia - San Sebastián 2009 =...
1
128.
 INFD10 Informe Anual de Sostenibilidad Donostia - San Sebastian 2010 = Iraun...
1
129.
 INFE97 INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL 1997. ENTITATS CÍVIQUES MEDIAMBIENTALS
1
130.
 INFO.0 Cataluña 2005. Informe sobre medio ambiente y desarrollo sostenible
1
131.
 INFO97 INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL 1997. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
1
132.
 JIM.09 Sostenibilidad en España 2009: Atlas
1
133.
 JIM002 La ecoinnovación. Oportunidades y cambio climático
1
134.
 JIM005 Guía de la red de observatorios de sostenibilidad
5
135.
 JIM006 Informe Empleo verde en una economía sostenible
1
136.
 JIM5CD Guía de la red de observatorios de sostenibilidad
5
137.
 JOR004 Jornada "las tecnologías ambientales y la ecoinnovación en las polític...
2
138.
 JUR Estudi de viabilitat i disseny d'una agència local de l�...
1
139.
 LAD001 La dimensió i el potencial de l'energia solar tèrmi...
1
140.
 LAG.5 Governance for Sustainable Development in Catalonia / La gobernanza pa...
1
141.
 LAG005 La gestió ambiental: Guia pràctica de Responsabilitat So...
1
142.
 LAV001 Lavola Serveis per a la sostenibilitat: Un punt de referència
1
143.
 LEC.08 L'economia verda a la ciutat de Terrassa 2008
1
144.
 LEC001 L'economia verda a la ciutat de Terrassa
1
145.
 LER.9 Resolució de conflictes socials de component ambiental
1
146.
 LEW001 Action or Aspiration? Sustainability in the workplace
1
147.
 LLE Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
1
148.
 LLE.CD Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
1
149.
 LLE.R Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Resum executiu
1
150.
 LLO.6 Paisatges en transformació: Intervenció i gestió ...
1
151.
 MAR009 Sostenibilidad ambiental en la región de Murcia
1
152.
 MAR010 El medi ambient i la salut. Qualitat de l'aire, contaminaci&oacut...
1
153.
 MAY.7 Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya
1
154.
 MED MEDI AMBIENT - CURS 2004-05. PROGRAMA INTEGRAT D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
1
155.
 MEDI10 Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010.
1
156.
 MEM.96 MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1996
1
157.
 MEMS.7 Memòria de sostenibilitat 2007. Els municipis: fent camí cap a escenar...
2
158.
 MET.CD Metodologia i càlcul dels indicadors de model territorial. Sistema Mun...
1
159.
 MIR.10 ELEMENTS DE DEBAT TERRITORIAL n.10. MOBILITAT SOSTENIBLE: INNOVACIONS ...
2
160.
 MO2026 2026.Cat. Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catal...
1
161.
 MOD.4 Interrelació entre variables demogràfiques i variables ambientals
1
162.
 MOD.CD Módulo de Sensibilización Ambiental. Guía didáctica
1
163.
 MOR.5 Strategies for Sustainable Development. Estratègies per al desenvolupa...
1
164.
 NOG.1 Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives
1
165.
 OCA OCAU Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos
1
166.
 OLL.1 Les Torres d'Aigua a Terrassa
1
167.
 OLL.2 Serveis d'Aigua a Terrassa
3
168.
 PAL.10 Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya
1
169.
 PAP.05 Ciutat verda. 1r Congrés Europeu. Barcelona, 12 i 13 d'abril 2005
1
170.
 PET001 Petjada ecològica de la ciutat de Terrassa davant dels escenaris d'evo...
1
171.
 PLA.02 PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE TERRASSA. DESEMBRE 2002
2
172.
 PLA005 Pla de Residus
1
173.
 PLA023 Plànol de camins històrics de Terrassa i entorns
1
174.
 PLA615 Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015
1
175.
 POR910 Portafolio de servicios Eidenar 2009 - 2010
1
176.
 PRA.10 MANUALS.ELS PROCESSOS DE L'AGENDA 21 LOCAL EN ELS MUNICIPIS DE BARCELO...
1
177.
 PRA.6 Estratègies per al desenvolupament sostenible
1
178.
 PRE.05 Premis 2005. Disseny per al reciclatge
1
179.
 PRI.6 Principis directors per al desenvolupament territorial sostenible del ...
1
180.
 PRO014 Projecció d'escenaris de futur de sostenibilitat de Terrassa
2
181.
 PRO8-9 Programa Integrat d'Educació Ambiental a Terrassa Curs 2008-2009
2
182.
 QUE ¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA PARA NUESTR...
1
183.
 QUE.10 Els Acords de Johannesburg
1
184.
 QUE.12 Medi ambient 2010: el futur és a les nostres mans
1
185.
 QUE.14 Un món sostenible és possible
1
186.
 QUE.8 Els reptes de l'aplicació de la Directiva sobre avaluació ambiental es...
1
187.
 QUE001 Aportacions a l'Agenda 21 de Catalunya. El compromís de Catalunya per ...
1
188.
 RIE001 Guia de prevenció i reciclatge dels residus de les fires de Catalunya....
1
189.
 RIECD1 Guia de prevenció i reciclatge dels residus de les fires de Catalunya....
1
190.
 SAN.08 PMU: Pla de Mobilitat Urbana 08: avaluació ambiental en la planificaci...
1
191.
 SEM004 Seminari Indicadors de paisatge, reptes i perspectives. Documents de l...
1
192.
 SEM008 Seminari Tècnic sobre la Gestió Municipal del Soroll: El...
1
193.
 SIS004 Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad: IV Reunión ...
1
194.
 SIS005 Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y median...
1
195.
 SOS.06 Sostenibilidad en España, 2006. Evaluación Integrada
1
196.
 SOS.08 Sostenibilidad en España 2008: Evaluación integrada
2
197.
 SOS8CD Sostenibilidad en España 2008
1
198.
 SUR MANUALS.ELS PROCESSOS DE L'AGENDA 21 LOCAL EN ELS MUNICIPIS DE BARCELO...
1
199.
 SUR.CD Proposta metodològica per a l'anàlisi de la sostenibilitat, utilitzant...
1
200.
 TOR.08 Memoria de la Fundación CONAMA 2008
1
201.
 VEG.36 El canvi climàtic: anàlisi i política econò...
1
202.
 VOL.32 Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac n.32 no...
1
203.
 VOL.33 Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac n.33 ab...
1
204.
 VOL.34 Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l' Obac. N&uac...
1
205.
 XPE X un bon clima. Calculadora de carboni. Una guia d'acció contra el can...
1

Cita bibliogràfica <<Enrere