Educació - 3.11: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 8AU 8a Universitat d'Estiu a Terrassa. Memòria
1
2.
 9AU 9a Universitat d'Estiu a Terrassa. Nou mil·lenii: un món nou? Preparem...
1
3.
 ACO001 ACORD PER A LA MILLORA DE LA FCT A TERRASSA
6
4.
 AGA Dinámica de grupos
1
5.
 AGE.04 Agencia Nacional Sócrates 2004: Una educación de puertas...
1
6.
 ANU006 Anuario entre Estudiantes. 2006
1
7.
 ANU007 Anuario entre Estudiantes. 2007
1
8.
 ANU008 Anuario entre Estudiantes. 2008
1
9.
 ANUC06 Anuario 2006 entre estudiantes: Una guía de orientación ...
1
10.
 ANUC09 Anuario entre Estudiantes. 2008
1
11.
 APR.1 Aproximacions a la garantia social. Cap a un nou enfocament dels PGS
1
12.
 ARA001 Els cicles vitals: adolescència, maternitat i menopausa
1
13.
 ARM.20 Educació Social n.20, gener-abril 2002. Revista d'Interven...
1
14.
 ARM.22 Educació Social n.22, setembre-desembre 2002. Revista d'In...
1
15.
 ARM.25 Educació Social n.25, setembre-desembre 2003. Revista d'In...
1
16.
 ARM.26 Educació Social n.26, gener-abril 2004. Revista d'Interven...
1
17.
 ARM.28 Educació Social n.28, setembre-desembre 2004. Revista d'In...
1
18.
 ART.1 Dones i carreres tècniques I. El perfil de les estudiants a la UPC. 19...
1
19.
 ART004 Arts Plàstiques i disseny - Grau Superior - Grau mitjà -...
2
20.
 ART005 Art Dramàtic Dansa Música Conservació i Restaurac...
1
21.
 AUD AUDITORÍA DE FORMACIÓN. GUÍA METODOLÓGICA
1
22.
 BEN139 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio Nº 139 Febre...
1
23.
 BEN140 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 140 Marzo 2007
1
24.
 BEN142 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 142 Mayo 2007
1
25.
 BEN143 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 143 Junio 2007
1
26.
 BEN148 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 148 Marzo 2008
1
27.
 BEN149 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 149 Abril 2008
1
28.
 BEN150 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 150 Mayo 2008
1
29.
 BEN151 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio N. 151 Junio 2008
1
30.
 BENJ07 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio Especial Selectiv...
1
31.
 BENJ08 Entre Estudiantes. Educación, Cultura y Ocio. Especial Selectiv...
1
32.
 CAM004 The entrepreneur spirit in educatiu: Handbook for best practice = El e...
1
33.
 CAMU00 CAMPUS DE LA UPC A TERRASSA: "CINC ANYS D'ACTUACIONS I CAP AL CAMPUS 2...
1
34.
 CARP Carpeta Coeducadora. Materials didàctics per a l'ESO. 2000
1
35.
 CAS1.3 La alternativa del juego (1). Juegos y dinámicas de educaci&oac...
1
36.
 CAS2.2 Seminario de educación para la paz. Asociación pro derec...
1
37.
 CEN CONTRIBUCIÓ DEL MÓN UNIV.I A LA CREACIÓ D'UN CLIMA DE DES. ECON I SOC....
1
38.
 CER CERTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN. SECTOR EDUCACIÓN 2003
1
39.
 CIEN Carrera Universitària de Ciències Empresarials
1
40.
 COM.VD Com s'estudia a la UOC?
2
41.
 COM008 Com s'estudia a la UOC?
2
42.
 CONU MEMÒRIA DEL CENTRE ASSOCIAT DE TERRASSA AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE...
1
43.
 CUR005 Curs Bàsic d'Orientació i Inserció Laboral
1
44.
 CUR006 Cursos de Formació Professional per a persones en situaci&oacut...
1
45.
 CUR007 Formació Professional - Perfila el teu Futur 2009-2010
1
46.
 DEL001 TODOS LOS ESTUDIOS Y CARRERAS
1
47.
 DET001 Detecció i prospecció de necessitats de formació en el sector del lleu...
1
48.
 DET1CD Detecció i prospecció de necessitats de formació en el sector del lleu...
1
49.
 DETE INFORME. Sessiò de presentació del document de treball. DETECFORMA
1
50.
 DIA.88 DIAGNOSTICO de la situación actual y Perspectivas de Desarrollo de GI...
1
51.
 DIC DIRECTORIO.CENTROS DE FORMACIÓN EN ESPAÑA. TOMO I: FORMACIÓN SUPERIOR
1
52.
 DIE La dinàmica de grups en l'acció tutorial
1
53.
 DIP.7 ELS JOVES SENSE TITULACIÓ. N.2
2
54.
 DIR Directori de centres de formació de Terrassa
7
55.
 DOC.05 Document de bases per a la llei d'educació permanent de Catalunya
1
56.
 DOC.CD Documents finals de les comissions de Treball. TPEC. Terrassa Projecte...
1
57.
 ELC002 El campus
1
58.
 ELC003 El color
1
59.
 ENS Ensenyaments de Música. 2008
2
60.
 ENS.46 Ensenyament superior, universitari i no universitari
2
61.
 ENS000 Ensenyaments de Dansa. 2008
2
62.
 ERA ERAM (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia)
1
63.
 ESC004 Escoles Oficials d'Idiomes. Cursos Intensius d'estiu. 2008
1
64.
 ESC005 Escoles Oficials d'Idiomes. Curs 2008
1
65.
 ESS Tot un món. Material didàctic. Conciutadania Intercultur...
1
66.
 ESS.CD Tot un món. Material didàctic. Conciutadania Intercultur...
1
67.
 EST.4 Estudios de postgrado
1
68.
 EST3 Estudiar en el extranjero
1
69.
 EST990 Estudis per a postgraduats. Curs 1999-2000
2
70.
 FER.29 Fracàs i abandonament escolar a Espanya
1
71.
 FOR4-5 Formació professional específica: Cicles formatius 2004/...
1
72.
 FORM04 Formació Professional - Grau Mitjà - Guia de Centres
1
73.
 FORM05 Formació Professional - Grau Superior - Guia Informativa 2008
1
74.
 FORM06 Formació Professional - Grau Superior - Guia Centres 2008
1
75.
 FORM07 Formació de Persones Adultes FPA. 2008
1
76.
 FOX.16 Competencias del director de formación: Estándares
1
77.
 FUND ESTUDI SOBRE L'OFERTA FORMATIVA I LA DEMANDA DE QUALIFICACIONS.AC...
1
78.
 GAL.18 Revista d'Orientació Escolar i Professional N.18
1
79.
 GAL.19 Revista d'Orientació Escolar i Professional N.19
1
80.
 GEL Els sistemes educatius a Europa. Elements per a una descripció
1
81.
 GEN PROPOSTA DE MAPA ESCOLAR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA
1
82.
 GES.7 Gestió de projectes: Manual de consulta
2
83.
 GRAC1 Graduï's. Ara pot! Quadern d'exercicis complementari. Graduat Escolar....
1
84.
 GRAC2 Graduï's. Ara pot! Quadern d'exercicis complementari. Graduat Escolar....
1
85.
 GRAC3 Graduï's. Ara pot! Quadern d'exercicis complementari. Graduat Escolar....
1
86.
 GRACS Graduï's. Ara pot! Castellà. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar
1
87.
 GRACS1 Graduï's. Ara pot! Castellà. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar. 1r ...
1
88.
 GRACS2 Graduï's. Ara pot! Castellà. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar. 2n ...
2
89.
 GRACS3 Graduï's. Ara pot! Castellà. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar. 3r ...
1
90.
 GRACT2 Graduï's. Ara pot! Català. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar. 2n tr...
1
91.
 GRACT3 Graduï's. Ara pot! Català. Quadern d'exercicis. Graduat Escolar. 3r tr...
1
92.
 GRAF1 Graduï's. Ara pot! Francès. Quadern d'exercicis. Graduat escolar. 1r t...
4
93.
 GRAF3 Graduï's. Ara pot! Francès. Quadern d'exercicis. Graduat escolar. 3r t...
2
94.
 GRAM3 Graduï's. Ara pot! Matemàtiques i Ciències Naturals. Quadern d'exercic...
1
95.
 GRAN2 Graduï's. Ara pot! Ciències Naturals. Quadern d'exercicis. Graduat Esc...
1
96.
 GRAS1 Graduï's. Ara pot! Ciències Socials. Quadern d'exercicis. Graduat Esco...
1
97.
 GRAS2 Graduï's. Ara pot! Ciències Socials. Quadern d'exercicis. Graduat Esco...
1
98.
 GRAS3 Graduï's. Ara pot! Ciències Socials. Quadern d'exercicis. Graduat Esco...
1
99.
 GRAS33 Graduï's. Ara pot! Ciències Socials. Graduat Escolar. Unitats 31, 32 i...
1
100.
 GUI GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2000 EN LA EDUCACI...
1
101.
 GUI-2 Multimèdia i comunicació a la UOC. Mòdul did&agra...
1
102.
 GUI-23 Guia dels estudis a la UPC Curs 2002-2003: Fins on vols arribar?
1
103.
 GUI.00 GUIA D'ACTIVITATS I SERVEIS EDUCATIUS
1
104.
 GUI0-1 Guia dels estudis a la UPC 1r cicle / 1r i 2n cicles / 2n cicle Curs 2...
1
105.
 GUI1-2 Guia d'activitats i Serveis educatius
1
106.
 GUI223 Guia d'activitats i Serveis educatius. Terrassa, curs 2002-2003
3
107.
 GUI989 Guia d'activitats i Serveis educatius
2
108.
 GUIA Guia d' Informació i Serveis UAB ( Universitat Autò...
1
109.
 GUIA98 GUIA DOCENT 98-99, Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industria...
1
110.
 HOM MAPA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELON...
1
111.
 HOM001 Fòrum Local d'Educació. La transició escola treball. Un nou àmbit per ...
1
112.
 IES IES Investigador Blanxart - 4rt D'ESO- Treball de Tutoria i Cr&eg...
1
113.
 IFE.94 Memoria 94 IFES
1
114.
 INF005 Informe 2003 - 2007 Patronat Municipal d'Educació
1
115.
 INF711 Informe mandat 2007-2011. Regidoria d'Educació
2
116.
 INFDNF Informe de Detecció de Necessitats de Formació
1
117.
 INS L'OFERTA FORMATIVA I LA DEMANDA PROFESSIONAL A LA COMARCA DEL MARESME
1
118.
 JOR007 V Jornades sobre Orientació Psicopedagògica i Atenci&oac...
1
119.
 JOR012 Multiculturalisme i educació
1
120.
 LAF.6 LA FORMACIÓ OCUPACIONAL COM A EINA D'UNA ESTRATÈGIA...
7
121.
 LAG LA GESTIÓ PER PROCESSOS EN ELS CENTRES EDUCATIUS BASADA EN LA NORMA IS...
1
122.
 LES003 Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat d...
1
123.
 MAP MAPA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELON...
1
124.
 MAP004 Mapa de la Formació Professional de la Regió Metropolita...
1
125.
 MBA MBA PART TIME. LIBRO DE PRESENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2002
1
126.
 MEM.87 MEMÒRIA 1987. TORRE MOSSÈN HOMS. ESCOLA TALLER AJUNTAMENT DE TERRASSA
3
127.
 MEM.88 MEMÒRIA 1988. ESCOLA TALLER TORRE MOSSEN HOMS
1
128.
 MEM12 Memòria del curs 2001 2002. Uned
1
129.
 MEM23 MEMÒRIA DEL CURS 2002 2003
1
130.
 MEMO.0 MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1994
1
131.
 MEMO93 MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1993, CENTRE DE FORMACIÓ
1
132.
 MEMO95 Memòria de l'associació d'Amics dela UPC Curs 1994-1995
1
133.
 MEMV99 Memòria 1999. Vapor Universitari de Terrassa
1
134.
 MOL001 Sexualitat i matrimoni
1
135.
 NOR001 Normas para manipular correctamente los alimentos
2
136.
 OFEF05 Oferta Formativa per a persones en situació d'atur 2005
1
137.
 OIZ Cursos de formación para emprendedores. La iniciativa
2
138.
 PARA ELS JOVES DAVANT EL REPTE EUROPEU. CONEIXEMENTS I EXPECTATIVES DE L'AL...
1
139.
 PAT PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ. ORGANITZACIÓ
2
140.
 PAT3-7 Patronat Municipal d'Educació (PAME): Informe 2003-2007
2
141.
 PER.5 LA FAMÍLIA ESPANYOLA DAVANT DE L'EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS
1
142.
 PLA INVENTARI D'EXPERIÈNCIES TRANSICIÓ CATALANES
2
143.
 PLA L'ORDENAMENT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
1
144.
 PLA020 Noves demandes de formació a les Illes Balears
1
145.
 POLDVD Policia Municipal. Departament d'Educació viària
1
146.
 PRA.18 Els sistemes educatius europeus ¿Crisi o transformació?
1
147.
 PRO012 Propostes per al futur de l'educació a Terrassa. Terrassa projecte edu...
2
148.
 RAM004 Formar la ciutadania per a una nova ciutat: Cinquena Setmana de l'Ense...
1
149.
 REP.1 Tu futuro profesional. Libro del alumno. Nivel I: 12-14 años
1
150.
 REP.2 Tu futuro profesional. Libro del alumno. Nivel II: 14-16 años
1
151.
 REP.3 Tu futuro profesional. Libro del alumno. Nivel III: 16-18 años
1
152.
 ROD.28 "Parlem de Transició" Itineraris Formatius, Socials i...
1
153.
 ROS.10 Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexi...
1
154.
 SAL.00 Saló de l'Ensenyament. Guia d'expositors 2000
1
155.
 SOL004 Educació a tota hora. Dotzena setmana de l'Ensenyament
1
156.
 TAS004 Tastet d'Oficis: Projecte Pilot - Crèdit Variable Extern
1
157.
 TEC.1 Técnicas de comunicación. F.P.A. 1r curs
1
158.
 TER010 Terrassa, capital universitària
1
159.
 TPEC Informe de la comissió "Després dels 16"
1
160.
 UNI Universitat de Barcelona (UB): Oferta Formativa
2
161.
 UNI2.0 Universitat de Barcelona (UB): Oferta Formativa 2.0
1
162.
 UNI910 Universitat Politècnica de Catalunya 2009/2010
1
163.
 UPC UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. MEMÒRIA 1994-1995. QUALITAT DEL ...
1
164.
 UPC101 UPC Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech 2010/20...
1

Cita bibliogràfica <<Enrere