Benestar Social - 3.10: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 ABO Abordando la violencia de género en prisión. Manual de p...
1
2.
 ACT.07 Actuacions realitzades pels programes del Pla de Barris. Segon trimest...
1
3.
 APR.2 2. Aproximació a les condicions de treball i de vida de la població im...
1
4.
 BAD.05 Badalona Serveis Assistencials: Atenció Integral. 2005
1
5.
 BOR001 Cómo cambiar el mundo: Los emprendedores sociales y el poder de las nu...
2
6.
 BOS.8 El problema de l'habitatge en la vellesa a Catalunya
1
7.
 CAT008 Catàleg de Centres Especials de Treball. 2003
1
8.
 CHINCH Les Millors Pràctiques de Conciliació Treball - Fam&iacu...
1
9.
 CON001 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN TEXTIL (2005/2006). CURSOS Y MASTER
1
10.
 COO003 Cooperació Catalana
1
11.
 COO206 Cooperació catalana n.206 desembre 1998
1
12.
 CUA001 Cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de pol&i...
1
13.
 DEL003 Manual d'ajuda a dones = Manual de ayuda a mujeres
6
14.
 DIR.3 Directori de serveis socials d'atenció a la infància i adolescència
1
15.
 DIR.4 Directori de serveis socials per a la gent gran
1
16.
 DRE Drets i deures dels immigrants. Derechos y deberes de los inmigrantes
2
17.
 DUO.2 Servicios a domicilio para la tercera edad
1
18.
 ELP001 EL PERFIL DE LA CIUTAT. INDICADORS BÀSICS DE QUALITAT DE VIDA. FITXES ...
1
19.
 ELP004 El Pla d'Igualtat i mesures de conciliació. Guia pràctica de responsab...
3
20.
 FAH Monitoring quality of life in Europe
1
21.
 FER005 Género, Pobreza y Exclusión
1
22.
 GAB.03 GABINET DE RELACIONS INTERNACIONALS. RESSENYA D'ACTIVITATS 2003
2
23.
 GUI.IN Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Gé...
1
24.
 GUI004 Guia de la Responsabilitat Social de les Petites i Mitjanes Empreses (...
3
25.
 GUI010 Guia d'acollida. Connecta amb Catalunya
1
26.
 GUI030 Guia per a la Integració de Persones Estrangeres Immigrades
10
27.
 GUI034 Guia de Serveis de l'Ajuntament de Terrassa i la ciutat. curs 200...
1
28.
 HIL Towards human and social sustainability indicators. A multidimensional...
1
29.
 IJO I Jornades per a la integració, la convivència i la ciutadania
1
30.
 IND.8 Indicadores sociales para la mujer
1
31.
 IND003 Indicadores de género contra la exclusión social = Gende...
3
32.
 INF006 Informe sobre la trobada sobre perfils de qualitat de vida. Terrassa 1...
1
33.
 LAC003 La comunicació de la responsabilitat social i la transparència. Guia p...
3
34.
 LAE.09 La Evaluación en la Cooperación Española. Informe...
1
35.
 LAG003 La gestió de la diversitat. Guia pràctica de responsabilitat social pe...
4
36.
 LAS006 Las empresas frente al desafío de la pobreza: estrategias exitosas
1
37.
 MAC.29 MaC (més a prop de Càritas) n.29, novembre 2007
1
38.
 MAC.31 Mac (Més a prop de Càritas) n.31 setembre 2008. Especial XXVè Aniversa...
1
39.
 MAC.32 MaC (Més a prop de Càritas) n.32, març 2009. Tema...
1
40.
 MAC.33 MaC (Més a prop de Càritas) n.33, juny 2009. Tema centra...
1
41.
 MAC.34 MaC (Més a prop de Càritas) n.34 novembre 2009. Tema cen...
1
42.
 MAC.35 MaC (Més a prop de Càritas) n.35 maig 2010
1
43.
 MAC.36 MaC (Més a prop de Càritas) n.36 novembre 2010. Tema cen...
1
44.
 MAC37 MaC (Més a prop de Càritas) n.37 abril 2011
1
45.
 MAP003 Mapa de Recursos per a la Gent Gran de la comarca del Vallès Occidenta...
1
46.
 MAR.48 Las políticas de bienestar social en España. Evoluci&oac...
1
47.
 MEM.02 MEMÒRIA GENER 2002 - JUNY 2003. ACCIÓ CÍVICA
1
48.
 MEM004 Memòria 2006 Àrea de Benestar Social
1
49.
 MEM005 Memòria 2004 - Acció Cívica
1
50.
 MEM06C Memòria 2006. Àrea Benestar Social
1
51.
 MEM187 Memòria d'activitats 1987 IMSAV
1
52.
 MEM86 MEMORIA 1986. IMSAV
1
53.
 MEM88 Memòria d'activitats 1988 IMSAV
1
54.
 MEM89 Memòria d'activitats 1989 IMSAV
1
55.
 MEM90 Memòria d'activitats 1990 IMSAV
1
56.
 MEM91 MEMORIA D'activitats 1991 IMSAV
1
57.
 MEMA05 Memòria 2005. Àrea de Benestar Social
1
58.
 MEMCT2 Memòria 2002 Càritas Terrassa
1
59.
 MEMCT3 MEMÒRIA 2003. CÀRITAS TERRASSA
2
60.
 MEMCT5 MEMÒRIA 2005. Construïm un espai comú
1
61.
 MEMCT6 Memòria 2006. Càritas Terrassa
2
62.
 MEMD05 Memòria de la Regidoria de Promoció de la Dona 2005
2
63.
 MEMI90 Memòria 1990. Institut Català de la Dona
1
64.
 MEMI91 Memòria 1991. Institut Català de la Dona
1
65.
 MEMR03 MEMÒRIA 2003. CREU ROJA TERRASSA
1
66.
 MEMS05 Memòria de la Sindicatura Municial de Greuges de Terrassa 2005
8
67.
 MEMS5C Memòria de la Sindicatura Municial de Greuges de Terrassa 2005
8
68.
 MEMS7C Memòria 2007 Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa
1
69.
 MEMSG7 Memòria 2007 Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa
1
70.
 MOS.2 II mostra de la dona a Catalunya: per la igualtat
1
71.
 NAD.27 Les actuacions municipals a Catalunya en l'àmbit de la imm...
3
72.
 NAR Narracions de dones
1
73.
 NAV.1 L'ESTAT DEL BENESTAR A CATALUNYA
1
74.
 NIE MANUAL SOBRE INTEGRACIÓ
1
75.
 PLA.92 II PLA D'ACTUACIÓ SOCIAL 1992-1995. Sistema Català de Serveis Socials
1
76.
 PLA003 PLA DE GESTIÓ PER LA IMMIGRACIÓ, LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA A TERR...
3
77.
 PLA011 Pla de la ciutadania 2002-2003
1
78.
 PLA029 Pla de gent gran de Terrassa: Indicadors de gent gran. Versió a...
1
79.
 PLA911 Pla estratègic de ciutadania de Terrassa 2009-2011 (Document de...
2
80.
 PRO017 Programa d'immigració. Catàleg d'accions per a la integració sociolabo...
1
81.
 PRO022 Protocol d'atenció a les dones víctimes de violència domèstica
3
82.
 PRO023 Procés de consens de qualitat per a l'atenció domiciliària a la gent g...
1
83.
 PRO037 Protocol per a l'abordatge integral de la violència mascli...
4
84.
 PRODVD Projecte Mira'ns. AFEMS
1
85.
 REC005 Recursos per a persones amb disminució. Tràmits per sol&...
1
86.
 RES.CD Responsabilidad Social de las Empresas. Guía RSE con anexo 'Documentac...
2
87.
 ROJ Cuidar al que cuida: Claves para el bienestar del que cuida a un ser q...
1
88.
 SAN.23 Programes intergeneracionals. Cap a una societat per a totes les edats
1
89.
 SER SERVEI DE MENJAR A DOMICILI
1
90.
 SER002 Pla Interdepartamental per a la Immigració i la Ciutadania
1
91.
 SER005 Servicio a las personas mayores
1
92.
 SER006 Servicio a domicilio
1
93.
 TAC T'acompanyem a ser gran
1
94.
 TER.CD Terrassa Solidària. La cooperació terrassenca amb el sud.1995-2006
1
95.
 TER007 Terrassa Integra. Pla de Comunicació per a la integració laboral del c...
1
96.
 TOB.28 La cura de les persones: Un repte per al segle XXI
1
97.
 TOM.4 Los Estudios africanos en España. Balance y perspectivas
1
98.
 VER.DV Estenent ponts
2
99.
 WAT.05 Informe sobre el desenvolupament humà 2005. Resum
1

Cita bibliogràfica <<Enrere