Administració pública - 3.09: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 ACO4-7 Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris 2004-2007
1
2.
 AME ARREL. QUATRE ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS. N.5
1
3.
 AMO.4 La preparació i la gestió de projectes europeus: Guia pr...
1
4.
 ANDE.9 Los nuevos retos del sector público ante la unión monetaria europea
1
5.
 ARR.20 Diseño de un sistema de medición de desempeño par...
2
6.
 BAT.23 Propuesta de Indicadores Básicos de Gestión de Servicios Públicos Loca...
1
7.
 BOA.1 Document tècnic 1. Aplicació pràctica dels indicadors de gestió a la v...
1
8.
 CAM.7 Després de Newton. O com fer realitat la transformació de l'administra...
1
9.
 CAR.17 El valor de les noves tecnologies d'informació territorial...
1
10.
 CAS.12 Gestió del canvi en les administracions locals: Manual de consu...
1
11.
 CIL EL BINOCLE DE LA INNOVACIÓ LOCAL. N.25
1
12.
 COM.92 DL COMPENDIO DE DISPOSICIONES LEGALES, Enero-diciembre 1992
1
13.
 COM.93 DL COMPENDIO DE DISPOSICIONES LEGALES, ENERO-AGOSTO 1993
1
14.
 COM.93 DL COMPENDIO DE DISPOSICIONES LEGALES Enero-Abril 1993
1
15.
 COM.93 DL COMPENDIO DE DISPOSICONES LEGALES DL 93 Enero-Diciembre
1
16.
 COM.99 COMPROMÍS AMB LES PERSONES, Indicadors de gestió
1
17.
 COM003 Com fer una compra responsable des de les administracions públi...
3
18.
 CON4-7 Conveni col·lectiu 2004-2007
2
19.
 CONV CONVOCATORIA PARA INGRESAR EN EL CUERPO DE GESTION DEL ESTADO Y EN EL ...
1
20.
 COO.83 Cooperación Local.Memoria 1983
1
21.
 COSS BIBLIOGRAFIA PER A LA PREPARACIO DE TEMARIS. Cossos Superior i de Gest...
1
22.
 CRID La legislació d'Estrangeria i l'administració local
1
23.
 CUR003 CURSO DE LA UNION EUROPEA DIRIGIDO A TECNICOS DE LA ADMINISTRACION LOC...
3
24.
 DEF LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA TERRITORIAL. APLICACIÓ ALS MUNICIPIS
3
25.
 DEF001 ESTRATÈGIES I TERRITORIS. ELS NOUS PARADIGMES
1
26.
 DER Derecho y estado en internet. Guía básica de direcciones
2
27.
 DEU 10 anys de projectes europeus a la província de Barcelona
2
28.
 DOC001 Documentació protecció de dades i normes d'ú...
1
29.
 ELF El funcionamiento de la Unión Europea
2
30.
 EST.07 'Clàusula social' a la nova llei de contractes del sector públic, llei...
1
31.
 ESTD Estudi de la situació del centres d'empreses a la província de Barcelo...
1
32.
 ESTD.1 Estudi de la situació dels centres d'empreses a la província de Barcel...
1
33.
 FER007 Getafe 1979-2004. 25 años Ayuntamientos Democráticos. 25 años de progr...
1
34.
 GES.01 GESTIÓN PÚBLICA Y REDES POLÍTICAS PÚBLICAS...
1
35.
 GON001 El repte de la planificació estratègica al Vallès Oriental
1
36.
 GUI.07 Guia breu de la Generalitat de Catalunya
1
37.
 GUIA03 Guías para la programación de las políticas de promoción económica y e...
1
38.
 HIN Control y evaluación de gestión de resultados
1
39.
 INC.90 INCENTIUS. De les administracions públiques per a empreses. Maig 1990
1
40.
 INI INICIATIVA COMUNITARIA URBAN II. "VIVIR EL CENTRO"
2
41.
 JOR JORNADES D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES: EL PAPER D'UNA AGÈNCIA DE DESENV...
1
42.
 LAA LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL PÚBLICO
1
43.
 LAD LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL PÚBLICO
1
44.
 LES LES ADMINISTRACIONS LOCALS A EUROPA I EL ESU ROL EN LA RECUPERACIÓ DEL...
1
45.
 LES.1 L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: La negoci...
1
46.
 LIZ.26 Un Sistema de Indicadores de Gestión para los Ayuntamientos
1
47.
 LOP ELS NOUS INSTRUMENTS DE LA GESTIÓ PÚBLICA N.31
1
48.
 LOP004 LOPD. Llei Orgànica de Protecció de Dades. Manual del Curs de Protecci...
6
49.
 LÖF DOCUMENTOS INAP N8. LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DESDE UNA PERS...
1
50.
 MAN002 MANUAL DE L'EMPLEAT/DA PER A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EN SERVEI
1
51.
 MEJ MEJORA DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. CICLO DE SEMINA...
1
52.
 MEM.09 MEMÒRIA 1992 ,Serveis Interns
1
53.
 MEM.89 MEMÒRIA 1989. Serveis interns
2
54.
 MEM.93 Memòria'93 Serveis interns. Foment i Serveis Generals
1
55.
 MEMA90 Memòria 1990. Ajuntament de Terrassa: Foment i Serveis Generals
1
56.
 MEMJ00 Memòria 2000 Col·lectiu joves Foment de Terrassa, SA
2
57.
 MER NOUS REPTES DE LES POLÍTIQUES LOCALS
1
58.
 MOR.6 6è Matí d'innovació. Informació i ges...
1
59.
 MOR002 Nuevas Herramientas de Gestión Pública: El Cuadro de Mando Integral
1
60.
 MUÑ002 LA VIABILITAT D'UN VIVER D'EMPRESES UNIVERSITARI A TERRASSA
2
61.
 ORD.04 Ordenances fiscals municipals 2004
1
62.
 ORD.86 Ordenances Fiscals Municipals
1
63.
 ORD.94 ORDENANCES FISCALS 1994
1
64.
 ORD.96 ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. EDICIÓ INTEGRA 1996. TERRASSA
2
65.
 ORD.97 ORDENANCES FISCAL MUNICIPALS. Edició íntegra 1997
1
66.
 ORD.98 Ordenances Fiscals Municipals. Edició íntegra 1998
1
67.
 ORD.99 ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS , Edició íntegra 1999
2
68.
 ORD94 Ordenances Fiscals Municipals; Edició íntegra 1994
1
69.
 ORD95 Ordenances Fiscals Municipals, Edició íntegra 1995
1
70.
 PL811C Pla de concertació. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat [2008...
2
71.
 PLA ELS RECURSOS QUE DESTINEN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CATALANES A LE...
1
72.
 PLA3-7 El Pla de Mandat 2003-2007
2
73.
 PLA5.7 Pla de comunicació 2005-2007
1
74.
 PLA711 Pla de mandat 2007-2011: L'estratègia i els compromisos per construir ...
2
75.
 PLA811 Pla de concertació. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat [2008...
2
76.
 PRO512 Programa d'Actuació de Comunicació. 2005 i ss. Document Coordinadors V...
1
77.
 PUI.2 La responsabilitat social de l'Administració: Un repte per...
1
78.
 REC.15 Recent practices In Monitoring and Evaluation TIPS. Measuring institut...
1
79.
 REP.19 Repensar el paper del gestor públic en el segle XXI
1
80.
 SEG SEGUNDO RELATORIO ANUAL SOBRE EXECUÇAO DA REFORMA DOS FUNDOS ESTRUTURA...
1
81.
 SER.93 Servei d'informació 010: Balanç anual 1993
1
82.
 SER.98 SERVEIS TELEFÒNICS I ATENCIÓ PERSONALITZADA, 1998
1
83.
 STU Study on the incorporation of Social Considerations in Public Procurem...
1
84.
 TAR POLÍTIQUES PÚBLIQUES LOCALS. NECESSITATS I PLANTEJAMENTS EMERGENTS.
1
85.
 VAL915 TERRASSA 1991-1995. L'OBRA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT
1
86.
 VIL.01 La despesa no obligatòria dels ajuntaments
1
87.
 VIV002 Introducción de criterios sociales en los contratos de suminist...
1

Cita bibliogràfica <<Enrere