Política - 3.04: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 '05 '05 anys sense Ernest Lluch
1
2.
 ALA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REGIONALES EN EL MARCO DE LOS FONDOS...
1
3.
 ALS.04 Al servicio de las regiones. 2004.es
1
4.
 AMP Ampliación del Espacio Europeo de libertad, seguridad y justici...
1
5.
 ANUC08 Anuari internacional 2008. Claves para interpretar la política exterio...
1
6.
 APR001 Aproximació a un plantejament estratègic de les pol&iacu...
1
7.
 BAS003 Bases per a la reflexió estratègica sobre el desenvolupa...
1
8.
 BRU.1 GOVERNAR EN UN ENTORN COMPLEX: RELACIONS, XARXES I CONTRACTES
1
9.
 BUT224 Butlletí oficial del Parlament de Catalunya. Proposta de reforma de l'...
2
10.
 CAR005 La reforma de l'Europa de Maastricht. La Conferència Intergovernamenta...
1
11.
 COO.03 Cooperación con las ciudades. La Iniciativa Comunitaria URBAN. Folleto...
1
12.
 CUA002 Aigües tèrboles
2
13.
 DAL001 El tractat de Maastricht. Què és i com ens afecta
1
14.
 DAL002 Informe del Patronat. Informe semestral sobre l'Estat de la Unió Europ...
1
15.
 DIS.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
2
16.
 DOC811 Document base per al debat del programa d'actuació municipal 2008-2011
1
17.
 DOS945 Dos años de trabajos consultivos 1994-1995
1
18.
 ELC001 El Consell d'Europa
1
19.
 ELFD EL FEDER A CATALUNYA. Les intervencions del fons Europeu de Desenvolup...
1
20.
 ENF001 Enfortint Catalunya: dos anys de govern
2
21.
 EST016 Estudio sobre cooperación territorial y sistemas locales en el Mediter...
1
22.
 ESTC06 Estatut d'Autonomia de Catalunya 2006
6
23.
 EVA Évaluation des politiques publiques: Faut-il quantifier pour évaluer?
2
24.
 FED.91 El FEDER en 1991
1
25.
 FEI Evaluación pragmática de políticas pública...
1
26.
 FON DOCE LECCIONES SOBRE EUROPA
1
27.
 FON002 Diez lecciones sobre Europa
1
28.
 GOB GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES. UN ENFOQUE DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL...
1
29.
 HUB.CD Regions matter. EU Regional Policy and Structural Funds
1
30.
 INF002 INFORME DEL GRUPO DE REFLEXIÓN
1
31.
 JON GUÍA DE EVALUACIÓN DE LA ACDI (AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERN...
3
32.
 JOR009 8es Jornades Europees al Parlament de Catalunya. Els Drets Humans a la...
1
33.
 JOR010 5es Jornades Europees al Parlament de Catalunya. La Unió Europ...
1
34.
 JOR011 XII Jornada Europea al Parlament de Catalunya: La política soc...
1
35.
 LAA001 La ampliación de la CE: Un mercado perfectament legislado
1
36.
 LAC001 La carte de la solidarité: Des politiques régionales pou...
1
37.
 LAKOFF No pienses en un elefante.
1
38.
 LAL001 La llei de barris a Terrassa: Una experiència per a la reflexi&...
6
39.
 LAN001 La nova política de cohesió de la UE 2007-2013
2
40.
 LAS005 Las políticas estructurales y los territorios de Europa. La montaña. F...
1
41.
 MAC FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE EVALUACIÓN
1
42.
 MAI.1 Europa mundi. Construcción de Europa, Democracia y Globalización. Volu...
1
43.
 MAI.2 Europa mundi. Construcción de Europa, Democracia y Globalización. Volu...
1
44.
 MUÑ.2 Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context norm...
3
45.
 NAV.18 La factoría n.18. Juny-setembre 2002. Tres documentos sobre inm...
1
46.
 NAV.20 La factoría. N20. Febrer-Maig 2003
1
47.
 NAV.24 La factoría n.24, junio - septiembre 2004
1
48.
 ORI002 Orientacions estratègiques per al desenvolupament futur de Terr...
1
49.
 PAR003 Barcelona: performance, policies, prospects (draft)
1
50.
 PAS.3 L'estratègia territorial com a inici de la governança democràtica. Els...
1
51.
 PIN001 Immigració i govern local. Experiències i reptes. IV Seminiari immigra...
2
52.
 PLA.V Pla estratègic
1
53.
 PLA021 Pla de barris: Districte II Terrassa: Ca n'Anglada, Montserrat, Torres...
1
54.
 PLA022 Pla de Barris. Ca n'Anglada, Torressana, Vilardell, Montserrat. 2005-2...
1
55.
 PLA027 Planificación y evaluación de políticas de inform...
1
56.
 PLA032 Pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terr...
1
57.
 PLA114 Pla de Govern 2011-2014
1
58.
 PLA3.5 Pla de Govern. Butlletí trimestral d'indicadors. Tercer trimestre de 2...
1
59.
 POL.05 Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo. Junio 2005....
1
60.
 POL001 POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES: UNA PROPOSTA DES DEL MÓN LOCAL
1
61.
 POL01C POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES: UNA PROPOSTA DES DEL MÓN LOCAL
1
62.
 PRO013 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
1
63.
 PRO018 Proposta per al Fons d'Ajustament a la Globalització 2007-2013
1
64.
 SEL.22 Debat nacionalista n.22. La industrialització a Catalunya. Entrevista ...
1
65.
 TERCER Una Nueva Asociación para la Cohesión Convergencia Compe...
1
66.
 UNA002 Una ampliación de Europa solidaria con las regiones
1
67.
 UND Un dia d'eleccions
1

Cita bibliogràfica <<Enrere