Estadística - 3.03: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 ALG ALGUNES DEFINICIONS
1
2.
 ANS.10 Anuario Estadístico 2010 - Concello de Santiago
1
3.
 ANU.97 ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA 1997
1
4.
 ANU.98 ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA 1998
1
5.
 ANU.99 ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA 1999
1
6.
 ANU925 Anuari estadístic de Catalunya 1992-2005
1
7.
 ANUG97 ESTRUCTURA SOCIOLABORAL DE LES COMARQUES GIRONINES
1
8.
 ANUH.9 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE L'HOSPITALET. 1994
1
9.
 ANUL04 Anuari Socioeconòmic del Baix Llobregat 2004
1
10.
 ANUL05 ANUARI SOCIOECONÒNOMIC DEL BAIX LLOBREGAT 2005
1
11.
 ANUL06 Anuari Socioeconòmic del Baix Llobregat 2006
1
12.
 ANUL07 Anuari Socioeconòmic del Baix Llobregat 2007
2
13.
 ANUL08 Anuari Socioeconòmic del Baix Llobregat 2008
1
14.
 ANUL09 Anuari Comarcal del Baix Llobregat 2009
1
15.
 ANUS00 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2000
2
16.
 ANUS01 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2001
1
17.
 ANUS02 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2002
2
18.
 ANUS03 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2003
2
19.
 ANUS04 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2004
1
20.
 ANUS05 Anuari Estadístic Sabadell 2005
1
21.
 ANUS06 ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2006
1
22.
 ANUS10 Anuari estadístic de Sabadell 2010
1
23.
 ANUS2C ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2002
2
24.
 ANUS3C ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2003
2
25.
 ANUS4C ANUARI ESTADÍSTIC DE SABADELL 2004
1
26.
 ANUS5C Anuari Estadístic Sabadell 2005
1
27.
 ANUS7C Anuari estadístic de Sabadell 2007
1
28.
 ANUS8C Anuari estadístic de Sabadell 2008
1
29.
 ANUS9C Anuari estadístic de Sabadell 2009
1
30.
 ANUT00 Anuari Estadístic de Terrassa 2000
11
31.
 ANUT01 Anuari Estadístic de Terrassa 2001
5
32.
 ANUT02 Anuari estadístic de Terrassa 2002
4
33.
 ANUT03 Anuari Estadístic de Terrassa 2003
3
34.
 ANUT04 Anuari estadístic de Terrassa 2004
4
35.
 ANUT05 Anuari estadístic de Terrassa 2005
7
36.
 ANUT06 Anuari estadístic de Terrassa 2006
3
37.
 ANUT07 Anuari estadístic de Terrassa 2007
4
38.
 ANUT08 Anuari estadístic de Terrassa 2008
2
39.
 ANUT09 Anuari Estadístic de Terrassa 2009
3
40.
 ANUT0C Anuari estadístic de Terrassa 2010
2
41.
 ANUT10 Anuari estadístic de Terrasa 2010
2
42.
 ANUT11 Anuari Estadístic de Terrassa 2011
4
43.
 ANUT1C Anuari Estadístic de Terrassa 2011
2
44.
 ANUT2C Anuari Estadístic de Terrassa 2002
2
45.
 ANUT3C Anuari Estadístic de Terrassa 2003
2
46.
 ANUT4C Anuari estadístic de Terrassa 2004
2
47.
 ANUT5C Anuari estadístic de Terrassa 2005
2
48.
 ANUT6C Anuari estadístic de Terrassa 2006
3
49.
 ANUT7C Anuari estadístic de Terrassa 2007
3
50.
 ANUT8C Anuari estadístic de Terrassa 2008
3
51.
 ANUT93 TOLEDO EN CIFRAS 1993. ANUARIO ESTADISTICO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
1
52.
 ANUT96 ANUARI ESTADÍSTIC TERRASSA 1996
5
53.
 ANUT97 ANUARI ESTADÍSTIC TERRASSA 1997
7
54.
 ANUT98 ANUARI ESTADÍSTIC TERRASSA 1998
5
55.
 ANUT99 ANUARI ESTADÍSTIC TERRASSA 1999
10
56.
 ANUT9C Anuari estadístic de Terrassa 2009
2
57.
 ARE.91 ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA. ESTADÍSTICAS MUNICIPALES 1991
1
58.
 ARI.02 EL PERFIL DE RUBÍ ANUARI D'INDICADORS 2002
1
59.
 ART.CD Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal
2
60.
 ART:7 Arts and Culture. Facts and Figures
1
61.
 ARTI.1 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors de...
3
62.
 ARTI.2 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors de...
1
63.
 ARTI.3 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors de...
2
64.
 ARTI.4 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors de...
1
65.
 ARTI.5 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors d'...
1
66.
 ARTI.6 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Informe final
1
67.
 ARTI45 Sistema d'indicadors estratègics de seguiment municipal: Indicadors d'...
1
68.
 BAR08 Barcelona en xifres 2008
1
69.
 BUS Conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària. Manual d'instruccion...
1
70.
 CAJ ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA 2000
1
71.
 CAJ.1 ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2002
1
72.
 CAM10C Anuari estadístic de Manresa 2010
1
73.
 CAM11C Anuari Estadístic de Manresa 2011.
1
74.
 CAMA03 ANUARI ESTADÍSTIC MANRESA 2003
2
75.
 CAMA04 ANUARI ESTADÍSTIC DE MANRESA 2004
1
76.
 CAMA05 Anuari estadístic Manresa 2005
2
77.
 CAMA06 Anuari Estadistic Manresa 2006
1
78.
 CAMA07 Anuari estadístic de Manresa 2007
2
79.
 CAMA08 Anuari estadístic de Manresa 2008
1
80.
 CAMA09 Anuari estadístic de Manresa 2009
1
81.
 CAMA10 Anuari estadístic de Manresa 2010
1
82.
 CAMA11 Anuari Estadístic de Manresa 2011.
1
83.
 CAMA4C Anuari estadístic Manresa 2004
1
84.
 CAMA5C Anuari estadístic Manresa 2005
2
85.
 CAMA6C Anuari estadístic de Manresa 2006
1
86.
 CAMA7C Anuari estadístic de Manresa 2007
2
87.
 CAMA8C Anuari estadístic de Manresa 2008
2
88.
 CAMA9C Anuari estadístic de Manresa 2009
1
89.
 CAR.00 ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA 2000
1
90.
 CAR.01 ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA 2001
1
91.
 CAR.03 ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA 2003
1
92.
 CAR.04 ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA 2004
1
93.
 CAR.CD Estadísticas históricas de España siglos XIX - XX
1
94.
 CAR004 Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors des de l'exper...
2
95.
 CAR1 Estadísticas históricas de España siglos XIX - XX...
1
96.
 CAR2 Estadísticas históricas de España siglos XIX - XX...
1
97.
 CAR3 Estadísticas históricas de España siglos XIX - XX...
1
98.
 CAT002 Catàleg de registres estadístics
1
99.
 CYLSTA Estructura de Establecimientos Comerciales del Centro Urbano de Vallad...
1
100.
 DON.08 Dones i treball: Publicació estadística del Departament ...
1
101.
 DON.5 Dona i Treball - Plublicació Estadística Departament de ...
2
102.
 DON001 Dones i treball - Publicació estadística del Departament de Treball - ...
1
103.
 DON08C Dones i treball: Publicació estadística del Departament ...
1
104.
 ELSN ELS NOUS EMPRENEDORS
1
105.
 ENQ.06 Enquesta Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006
2
106.
 ENQ06 ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER. LA MOBILITAT A LA REGIÓ METROPOLI...
2
107.
 ENQ06E Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006. Estadísti...
1
108.
 ENQ1.1 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 1. ANÀLISI GLOBAL DE LA MOB...
1
109.
 ENQ1.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 1. La mobilita...
1
110.
 ENQ101 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 10. ANÀLISI DE LA MOBILITAT...
1
111.
 ENQ106 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 10. La mobilit...
1
112.
 ENQ111 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 11. L'ANÀLISI DE LES XARXES...
1
113.
 ENQ116 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 11. La mobilit...
1
114.
 ENQ2.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 2. Dimensi&oac...
1
115.
 ENQ201 ENQUESTA DE LA MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 2. ANÀLISI DE LA MOBILIT...
1
116.
 ENQ3.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 3. La mobilita...
1
117.
 ENQ301 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 3. ANÀLISI DE LA MOB...
1
118.
 ENQ4.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 4. La mobilita...
1
119.
 ENQ401 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 4. ANÀLISI DE LA MOB...
1
120.
 ENQ5.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 5. La mobilita...
1
121.
 ENQ501 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 5. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ...
1
122.
 ENQ6.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 6. La mobilita...
1
123.
 ENQ601 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 6. EL TEMPS EN LA MOBILITAT...
1
124.
 ENQ7.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 7. La mobilita...
1
125.
 ENQ701 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 7. ANÀLISI DE LA DIMENSIÓ S...
1
126.
 ENQ8.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 8. La mobilita...
1
127.
 ENQ801 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 8. LA MOBILITAT ALS PRINCIP...
1
128.
 ENQ9.6 EMQ 2006 de la Regió Metropolitana de Barcelona. 9. La mobilita...
1
129.
 ENQ901 ENQUESTA DE MOBILITAT QUOTIDIANA EMQ 2001. 9. ANÀLISI DE LA MOBILITAT ...
1
130.
 EST.05 Estadístiques Societat de la Informació 2005
1
131.
 EST.10 Estudi d'Identificació de Bones Pràctiques en Respo...
2
132.
 EST.80 Estadística Municipal. Boletín Anual 1980
1
133.
 EST06 Estadística, producció i comptes de la indústria 2006
1
134.
 EST101 ESTADÍSTICA I CONJUNTURA AGRÀRIA. N 100-101. GENER-FEBRER 1996
1
135.
 EST92 Estadística comarcal i municipal 1992
1
136.
 EST959 ESTADÍSTIQUES JUDICIALES 1995-1999
1
137.
 ESTA00 ESTADÍSTIQUES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ,CATALUNYA 2000
1
138.
 ESTJ95 ESTADÍSTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL DE BARCELONA. DADES DE JULIOL DE 1...
2
139.
 ESTM95 ESTADISTIQUES DEL MECT DE TREBALL DE BARCELONA. Maig 1995
1
140.
 ESTO95 ESTADÍSTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL DE BARCELONA. DADES D'OCTUBRE DE 1...
1
141.
 EUR.00 EUROPA 2000. Perspectivas de desarrollo del territorio de la comunidad
1
142.
 EUR.09 Eurostat: Euro-Mediterranean statistics = Statistiques euro-méd...
1
143.
 EUR.94 EUROSTAT. VOTRE PARTENAIRE EN MATIÈRE DE STATISTIQUE EUROPÉENNE
1
144.
 EUR.96 EUROSTAT. STATISQUE OFFICIELLE EUROPÉENNE: SOURCES D'INFORMATION
1
145.
 FEM.02 FEM NÚMEROS 2002
2
146.
 FET Fets i xifres clau sobre Europa i els europeus
3
147.
 FRA912 Dades Estadístiques de la Ciutat. Santa Coloma de Gramenet. Padrons mu...
1
148.
 GAL.99 ANUARI ESTADÍSTIC 1999. SANTA COLOMA DE GRAMENET
1
149.
 IDE INVENTARI D'ESTADÍSTIQUES DE CATALUNYA 1992
1
150.
 IN98CD Informació estadística del Departament de Treball. Anuari 1998
1
151.
 INF.72 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.72
1
152.
 INF.73 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.73
1
153.
 INF.74 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.74
1
154.
 INF.74 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL. N.74
1
155.
 INF.75 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.75
1
156.
 INF.76 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.76
1
157.
 INF.77 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.77
1
158.
 INF.78 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.78
1
159.
 INF.79 INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL N.79
1
160.
 INFB02 INFORME 2002. OBSERVATORI DE BARCELONA
1
161.
 INFB03 INFORME 2003. OBSERVATORI DE BARCELONA
2
162.
 INFB04 INFORME 2004. OBSERVATORI BARCELONA
1
163.
 INFB05 Informe 2005. Observatori Barcelona
1
164.
 INFB06 INFORME 2006. Observatori Barcelona
1
165.
 INFB07 Informe 2007. Observatori Barcelona
1
166.
 INFB08 Informe 2008 Observatori Barcelona
1
167.
 INFB91 Informe 2009 2010. Observatori Barcelona
1
168.
 INFS98 INFORME SOCIOECONÓMICO Y ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE SEVILLA 1...
1
169.
 INFV16 INFORME AGRARI DEL VALLÈS ORIENTAL. N16. 2004
1
170.
 INFV17 INFORME DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I EL MERCAT DE TREBALL DEL VALLÈS ORI...
1
171.
 INV21 INFORME DE L'ACTIVITAT ECONOMICA I EL MERCAT DE TREBALL DEL VALLÈS ORI...
1
172.
 LAE LA EMPRESA DE PUBLICIDAD EN LA EUROPA DEL NUEVO MILENIO.
3
173.
 LAE.CD La empresa de publicidad en la Europa del nuevo milenio: Empresas y Ag...
2
174.
 LAM004 La mujer en cifras
1
175.
 LLE002 Lleureescola Dissemination: Escola i Creació d'Ocupaci&oac...
1
176.
 MEMB.0 MEMORIA 2000
1
177.
 MEMF00 Memòria 2000 Foment de Terrassa SA
1
178.
 MIR.05 Anuari d'indicadors socioeconòmics 2005. Alt Penedès - Garraf
1
179.
 MIR.06 AIS. Anuari d'indicadors socioeconòmics 2006 Alt Penedès - Garraf
1
180.
 MIR.07 AIS. Anuari d'indicadors socioeconòmics 2007 Alt Pened&egr...
1
181.
 MIR.08 AIS. Anuari d'indicadors socioeconòmics 2008 Alt Pened&egr...
1
182.
 MOR005 La innovació a les petites empreses catalanes: Les cooperatives...
1
183.
 MUS110 Study reports n.1 2010. Structural views over "creative" Hel...
1
184.
 OBT Obtenció de projeccions de població municipals a partir de proj.de pob...
1
185.
 OBT001 Obtenció de projeccions de població municipals a partir ...
1
186.
 PER LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS. N.14.
2
187.
 PER.10 Perfil de la ciutat: Edició 2010
2
188.
 PER.11 Perfil de la ciutat. Edició 2011
7
189.
 PER184 PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA.BUTLLETÍ D'ESTADÍSTICA I CONJUNTURA...
1
190.
 PER193 PERSPECTIVA ECONÒMICA DE CATALUNYA . BUTLLETÍ ESTADÍSTICA I CONJUNTURA...
1
191.
 PR1530 Projeccions de població activa 2015-2030 (base 2005). Resum met...
2
192.
 PR2011 Proposta de Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-...
1
193.
 RÉF RÉFÉRENCES STATISTIQUES. N1/2004
1
194.
 ROD.00 ANUARI ESTADÍSTIC 2000. SANTA COLOMA DE GRAMENET
1
195.
 SAB5 Dades estadístiques bàsiques 2000. Resultats segons zones socials:una...
1
196.
 SAN.00 Sant Boi en xifres. Anuari estadístic de 2000
2
197.
 SOL005 Èxit de mercat i innovació: Anàlisi del comportam...
1
198.
 SOR.29 SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Volume 29. N.1...
1
199.
 SOR.31 SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Volume 31. Num...
1
200.
 STA.01 Statistical Yearbook - Annuaire statistique - Statistiches Jahrbuch 20...
1
201.
 TAR.03 ANUARI TERRITORIAL DE CATALUNYA 2003
1
202.
 TAR.04 Anuari territorial de Catalunya T2004
1
203.
 TAR.05 ANUARI TERRITORIAL DE CATALUNYA T 2005
4
204.
 TAR.06 Anuari territorial de Catalunya T2006. Transformacions - projectes - c...
2
205.
 TAR.07 Anuari Territorial de Catalunya T2007. Transformacions - projectes - c...
1
206.
 TAR.08 Anuari Territorial de Catalunya T2008: Transformacions - Projectes - C...
1
207.
 TAR.09 Anuari Territorial de Catalunya 2009 Transformacions-Projectes-Conflic...
1
208.
 TEL.6 Telecommunications and Transport 1995. The Helsinki Region
1
209.
 TER.01 TERRASSA ,A Good Business Proposition
1
210.
 TER.96 TERRASSA 1996. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERAL
4
211.
 TER008 Terrassa la Dona en xifres
1
212.
 URB.05 Urban Audit 2005. Key indicators on living conditions in European Citi...
1
213.
 VEN 100 Anys d'Estadística Municipal
1
214.
 VEN.90 Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 1990
1
215.
 VIL.23 La despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançam...
1

Cita bibliogràfica <<Enrere