Sociologia - 3.01: Cita bibliogràfica <<Enrere
 ref. títol
còpies
1.
 AGU003 La vellesa. Aportacions per a la seva comprensió
1
2.
 ALB.10 LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA. INFORME SOBRE ELS MALTRACTAMENTS A DONES A ESP...
1
3.
 ALB.4 LES DONES JOVES A ESPANYA
1
4.
 AMO FAMÍLIES CANGUR. UNA EXPERIÈNCIA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA. N.13
1
5.
 APR APROXIMACIÓ A LES PROBLEMÀTIQUES SOCIALS DE TERRASSA
1
6.
 BAS002 Els conflictes armats
1
7.
 BOL.2 LA PRESÈNCIA DE LA DONA EN ELS LLOCS DE DECISIÓ A TERRAS...
4
8.
 CAB El valor de la immigració. II Jornada Ernest Lluch
1
9.
 CAB.4 Qui dorm al carrer? Una investigació social i ciutadana sobre les pers...
5
10.
 CAM.27 La població rural d'Espanya: Dels desequilibris a la soste...
1
11.
 CAN002 Nous temps, nous usos i noves tecnologies
1
12.
 CAR7 Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors des de l'exper...
1
13.
 CHA LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT. A HANDBOOK FOR GOOD PRACTICE
2
14.
 CHA.1 TRAJECTÒRIA VITAL I SEGREGACIÓ OCUPACIONAL DE LES DONES ...
2
15.
 CITY Acte de presentació a la ciutat de Terrassadel projecte City-Dona
1
16.
 DAV.2 Indicadores de Género. Taller 2 de las jornadas "Mainstreaming de géne...
1
17.
 DGV EVALUATION DE LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX ACTIONS COFINANCÉES PAR ...
2
18.
 DIA.24 Alimentació, consum i salut
1
19.
 DIP.6 LES DONES I LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS.N.4
1
20.
 DIV DIVERSITY AND EQUALITY FOR EUROPE. ANNUAL REPORT 2000.
1
21.
 DON La Casa Galèria al servei de la Dona. Investigació I+D d...
5
22.
 DUR.12 De puertas adentro
1
23.
 EIN1 INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE. Eines
1
24.
 EIN2 V PLA D'ACCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES DE DONES A CATALUNYA...
1
25.
 EIN4 Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igual...
4
26.
 ELLE Elles, terrassenques del segle XX. Investigació I+D dona
1
27.
 ELT001 El treball de les dones a Catalunya; El repartiment del treball domèst...
1
28.
 EME Emergències de les figures de la precarietat: Estudi de cas a T...
1
29.
 EMP.29 Ser dona avui
1
30.
 ENQ.86 ENQUESTA METROPOLITANA 1986.Condicions de vida i hàbits de la població...
1
31.
 ENQC06 Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 20...
2
32.
 FER.7 El món dels vells i lal cultura de l'ancianitat
1
33.
 FER001 Gent gran i adolescents. Estudi d'una relació. Relacions intergeneraci...
1
34.
 FIN001 Temps i cultura. Aproximació a l'anàlisi de la cultura des de la persp...
1
35.
 FLA.3 LES POLITITIQUES FAMILIARS EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA.
1
36.
 FOR FORUM PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2
37.
 FORCD Fórum para a igualdade de oportunidades
1
38.
 FRE GENERACIÓ @ LA JOVENTUT AL SEGLE XXI
1
39.
 FUR ELS CONTEXTOS CANVIANTS DE LA JOVENTUT
1
40.
 GAR001 LES DONES I L'ÚS DEL TEMPS A BARCELONA. EL CAS DEL BARRI DE SANTS. BAR...
1
41.
 GEN1 Informes d'impacte de gènere
1
42.
 GIM.03 Exclusió social. Perfiles y alcance de la exclusión social. Polítiques...
1
43.
 GIN LA SOCIETAT CATALANA
1
44.
 GUI037 Guia de Benviguda a Terrassa. 2006
2
45.
 GUIC00 Guia per a una bona convivència - Pren-ne Nota- Terrassa
1
46.
 INF.09 Informe de la Inclusió Social a Espanya 2009
1
47.
 INF008 Informe de la inclusió social a Espanya 2008
6
48.
 INFD07 Informe sobre la Desigualtat Social a Terrassa 2007. Avanç de resultat...
1
49.
 JOV.84 JOVENTUT A TERRASSA, Donar la clau quan toquen a fugir
3
50.
 LAM001 LA MUJER Y EL EMPLEO
1
51.
 LAM002 La mesura de l'exclusió. Avaluació de la situació de diferents col·lec...
4
52.
 LAMM02 La mesura de l'exclusió. Avaluació de la situació de diferents col·lec...
2
53.
 LAN.97 La nostra diversitat creativa. Informe de la comissió Mundial sobre C...
1
54.
 LAS LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN POBRE DE LA DIÓCESIS DE BARCEL...
0
55.
 LAS002 LAS MUJERES EN CARGAS DESICIONALES. ESTRATEGIAS Y MODELOS
3
56.
 LAZ.3 DONES I VENDA A DOMICILI A TERRASSA
2
57.
 LEN.05 L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya,...
1
58.
 LES.05 L'estat de la societat. Tardor 2005
1
59.
 LES.06 L'ESTAT DE LA SOCIETAT. Tardor 2006
1
60.
 LOE.33 Discapacitats i Inclusió Social. Col.lecció Estudis Soci...
1
61.
 MAC001 Usos del temps i famílies
1
62.
 MAR SEGREGACIÓN ESPACIAL, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL, EL CASO DEL EJID...
1
63.
 MAR011 Infància i Futur. Noves realitats, Nous reptes. Col.lecci&oacut...
1
64.
 MAR5 Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitat...
1
65.
 MAT LA GENT GRAN A TERRASSA
1
66.
 MEG ELS VALORS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA I LA SEVA RELACIÓ AMB LES DROGUES ...
1
67.
 MEG.22 Adolescents davant l'alcohol. La mirada de pares i mares
1
68.
 MEI Pares i fills a l'Espanya actual
1
69.
 MEI.32 Individualització i Solidaritat Familiar. Col.lecció Est...
1
70.
 MIR001 Usos del temps i mobilitat
1
71.
 MON.20 MONOPARENTALITAT I INFÀNCIA. Nº20
1
72.
 MOR.05 Desigualtats, temps i benestar quotidià; Les desigualtats en el mercat...
1
73.
 MOR.31 Immigració i Estat del Benestar a Espanya. Col.lecció Es...
1
74.
 MOR08D Informe sobre la desigualtat social a Terrassa 2008
1
75.
 MOR08P Informe sobre la desigualtat social a Terrassa 2008
1
76.
 MOS.26 Esport, salut i qualitat de vida
1
77.
 PAS001 El papel de la ciudadanía en el auge y decadencia de las ciudad...
1
78.
 PAS002 Crisis y Estrategias Urbanas
1
79.
 PAS003 El Análisis HDP/FDP: Hechos, Desafíos y Proyectos en la ...
1
80.
 PER.8 ESPANYA DAVANT LA IMMIGRACIÓ.COL·L. ESTUDIS SOCIALS N.8
1
81.
 PIA.3 Residencias de ancianos. Análisis Sociológico
1
82.
 PLAG PLA GLOBAL DE JOVENTUT. Document Final. Conclusions.1998
3
83.
 POL POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN A 1 DE ENERO DE 1996.
1
84.
 POL.06 POLÍTIQUES I USOS DEL TEMPS A TERRASSA. La visió de les dones de 25 a ...
1
85.
 PRO031 Projecte YOUTHSTART: Orientació de Joves amb Deficièncie...
1
86.
 QUI002 Humano se nace
1
87.
 QUI003 Bien, gracias. ¿Y usted?
1
88.
 ROT Indicadores de Género. Lineamientos conceptuales y metodológicos para ...
1
89.
 SAM INDICADORS DE NECESSITAT SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
1
90.
 SAN.2 Vejez y cultura. Hacia los límites del sistema
1
91.
 SEGURA DONES DE LA MAURINA
2
92.
 SEM002 IV SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CALIDAD DE VIDA URBANA
1
93.
 SET INDICADORES SOCIALES DE CALIDAD DE VIDA. UN SISTEMA DE MEDICIÓN APLICA...
1
94.
 SIN.7 SÍNTESIS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 1990-...
1
95.
 SUB POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL UNA ANÀLISI DE LA REALITAT ESP...
1
96.
 SUB001 Pefils d'exclusió social urbana a Catalunya
1
97.
 THE001 The causes and dynamics of social exclusion among immigrants in Europe...
1
98.
 TOR006 Les polítiques de temps: un debat obert
1
99.
 UNN UN NOU IMPULS PER A LA JOVENTUT EUROPEA
1
100.
 VELL.6 VELLESA, DEPENDENCIA I ATENCIONS DE LLARGA DURADA. Situació actual i p...
1
101.
 WAG.4 La transmisión de modelos familiares
1

Cita bibliogràfica <<Enrere