- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 356. Abril 2012. El Despalanquejament de les famílies i de les empreses., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2012, pag:72
- VALLVé, CLAUDIA; TUBERT, GEMMA., Catálogo de acciones positivas., Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer ( I.A.M. ), 1996, pag:64
- VALLVé, CLAUDIA; TUBERT, GEMMA., Guía de desarrollo de acciones positivas., Sevilla, Instituto Andaluz de la Mujer ( I.A.M. ), 1996, pag:93
- VALLVé, CLAUDIA; TUBERT, GEMMA., Guía para diagnosticar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas., Madrid, Instituto Andaluz de la Mujer ( I.A.M. ), 1995, pag:67
- INSTITUTO DE LA MUJER - MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género., Madrid, Instituto de la Mujer - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, pag:55
- MOSQUERA I LLORENç ROVIRAS, ANNA., SERAFÍ. Indústria gràfica publicitària., Terrassa, Serafí Indústria Gràfica Publicitària, 2009, pag:48
- TORREJóN, MANEL., 125 EMPRESAS INNOVADORAS , Barcelona, Bcn press, servicios integrales de comunicación, S.L., 2010, pag:271
- UGT ( UNIó GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA ), Guia pràctica Sindical per a la Igualtat., Barcelona, UIGT ( Unió General de Treballadors de Catalunya ), 2008, pag:54
- UGT ( UNIó GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA ), Guia Sindical per a la No Discriminació de les persones amb Discapacitat, Barcelona, UGT ( Unió General de Treballadors de Catalunya ), 2007, pag:84
- EOI ( ESCUELA DE ORGANIZACIóN INDUSTRIAL ), Guia para una selección de personal NO SEXISTA, Madrid, EOI ( Escuela de Organización Industrial ), 1995, pag:86
- CHINCHILLA, NURIA, Les Millors Pràctiques de Conciliació Treball - Família a l ' Empresa., Barcelona, Departament de Benestar i Família ( Generalitat de Catalunya ), 2003, pag:62
- UAB, Guia d' Informació i Serveis UAB ( Universitat Autònoma de Barcelona ), Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès ), UAB, 2008, pag:63
- PMI CASABLANCA, Publicació d' Informació del PMI Casablanca. Número 5. Gener 2010., Sant Boi de LLobregat, PMI Casablanca, 2010, pag:18
- RUIZ, ÀLEX, Documents d' Economia " la Caixa ". Núm. 25. Febrer 2012. Ensenyaments llatinoamericans per a una crisi europea., Barcelona, Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 2012, pag:26
- XATIC ( XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA ), MEMÒRIA. Pla de Dinamització del Producte Turístic Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya ( 2006 - 2009 ), , XATIC ( Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya ), 2010, pag:73
- CITE - CCOO, CITE - CCOO. MEMÒRIA 2006., , CITE - CCOO, 2006, pag:0
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Pla de promoció per a l' ús de la Bicicleta a Terrassa 2012 - 2013., Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2012, pag:54
- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONòMIC, Manual: la prospecció d' empreses a la Xarxa Xaloc Intermediació., Barcelona, Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis, 0, pag:0
- MUñOZ, FRANCESC., Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió., Barcelona, Diputació de Barcelona, 2011, pag:515
- SEGURA SORIANO, ISABEL., DONES DE LA MAURINA, Terrassa, , 0, pag:100
- OSáCAR GARAICOECHEA, CONCHA, Manual de los Fondos de Inversión Inmobiliaria. , Madrid, Inversor Ediciones, S.L., 1994, pag:123
- OBSERVATORI ECONòMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA, Informe de Conjuntura de Terrassa 2011, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 2012, pag:228
- LAKOFF, GEORGE., No pienses en un elefante., Madrid, Complutense, S.A., 2007, pag:97
- COPEVO, Pla Estratègic Vallès Avança 2008 - 2013. Pla per a la Millora de la Competitivitat Empresarial i l' Ocupació 2012 - 2013., Vallès Occidental, COPEVO, 2012, pag:45
- MASSEGú, PERE; CULLERé, RAMON; PALOMAS, ANNA; ROVIRA, SANDRA., Anuari Estadístic de Manresa 2011., Manresa, Servei de Prmoció Econòmica, Comerç i Turisme. Ajuntament de Manresa., 2012, pag:0
- MASSEGú, PERE; CULLERé, RAMON; PALOMAS, ANNA; ROVIRA, SANDRA., Anuari Estadístic de Manresa 2011., Manresa, Servei de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. Ajuntament de Manresa., 2012, pag:448
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 355. Març 2012. L' Energia en el Segle XXI., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2012, pag:72
- CYLSTAT ASESORAMIENTO ESTADíSTICO, SL, Estructura de Establecimientos Comerciales del Centro Urbano de Valladolid, Valladolid, CYLSTAT Asesoramiento Estadístico, SL, 2012, pag:31
- PASCUAL ESTEVE, JOSEP MARIA., El Análisis HDP/FDP: Hechos, Desafíos y Proyectos en la Planificación Estratégica territorial, Barcelona, , 2012, pag:18
- PASCUAL ESTEVE, JOSEP MARIA., Crisis y Estrategias Urbanas, Barcelona, , 2012, pag:14
- TRIPER, JOSé MARíA., PYMES Españolas Sin Fronteras., Madrid, Instituto Español de Comercio Exterior ( ICEX)., 2007, pag:247
- EXPANSIóN, El Reto de Crecer. En Busca de la Reactivación de la Economía. Especial XXV Aniversario ( 1986 - 2011) Expansión., Madrid, Expansión, 2012, pag:202
- AIE, Memoria AIE ( Artistas Intérpretes o Ejecutantes ) 2009., Madrid, AIE, 2010, pag:119
- AIE, Memoria AIE ( Artistas Interpretes o Ejecutantes ) 2010., Madrid, AIE, 2011, pag:139
- MINISTERIO DE POLíTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIóN PúBLICA., Impacto Territorial del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local., Madrid, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública., 2011, pag:237
- CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA., Anuari Econòmic Comarcal 2011. Estimació del PIB Comarcal 2010. CX CatalunyaCaixa., Barcelona, Caixa d' Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa., 2011, pag:88
- COMISIóN EUROPEA, Una Nueva Asociación para la Cohesión Convergencia Competitividad Cooperación. Tercer Informe sobre la Cohesión Económica y Social., Luxemburgo, Comunidades Europeas, 2004, pag:206
- IREA, Report of the Institute for Research on Applied Regional and Public Economics ( UB - IREA ). , Barcelona, Universitat de Barcelona, 2011, pag:79
- GRUPO SIFU., Di Capacidad. Fundación Grupo SIFU. Nº 89. Marzo del 2012., L' Hospitalet de Llobregat, Grupo SIFU., 2012, pag:19
- DIPUTACIó DE BARCELONA. ÀREA DE MEDI AMBIENT., Guia Tècnica per a Elaborar i Aplicar Pactes per la Mobilitat. Gesmopoli. Setembre 2007. La mobilitat sostenible en poligons industrials i centres de treball., Barcelona, Diputació de Barcelona. Àrea de Medi Ambient., 2007, pag:69
- ACC1Ó CIDEM I COPCA. GENERALITAT DE CATALUNYA., XIV FÒRUM D' INVERSIÓ. Catàleg de Projectes. Abril 2008. Acc1Ó CIDEM I COPCA., Barcelona, Acc1Ó CIDEM I COPCA. Generalitat de Catalunya., 2008, pag:177
- LEITAT, Informe Corporativo 2011. El Partner Tecnológico. Leitat Technological Center., Terrassa, Leitat, 2011, pag:31
- DIPUTACIó DE BARCELONA. ÀREA DE MEDI AMBIENT., Manual per a Gestors de Mobilitat. Gesmopoli. Setembre de 2007. La mobilitat sostenible en polígons industrials i centres de treball., Barcelona, Diputació de Barcelona, 2007, pag:87
- MANPOWERGROUP, Índice Laboral. Junio, 2011. El mercado de trabajo en los primeros meses de 2011 y la respuesta de los jóvenes a la crisis del empleo., Barcelona, ManpowerGroup, 2011, pag:114
- MARSé VIDRI, MARTA; PEDRALS, MARIA; RAMIS, LLUíS., El Sector de Productes Infantils a Catalunya ( Kid's Cluster): Oportunitats de Col.laboració des de l' Òptica del Consumidor Final., Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament d' Empresa i Ocupació., 2011, pag:75
- MARSé VIDRI, MARTA; JUAN COSTA, NURIA, La Indústria del Benestar a Catalunya., Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament d' Empresa i Ocupació, 2011, pag:79
- OBSERVATORI ECONòMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA, Anuari Estadístic de Terrassa 2011, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 2011, pag:0
- VAILLANT, YANCY; GUALLARTE, CARLOS., Global Entrepreneurship Monitor ( GEM ) 10. Informe Executiu . Catalunya., Barcelona, iermB; UAB; Diputació de Barcelona., 2011, pag:142
- POLITECNICO DI MILANO; UNIVERSITAT AUTòNOMA DE BARCELONA; TERSYN, The ESPON 2013 Programme. Spatial Perspectives at Nuts-3 Level. Project 2013/2/6, Milano, ESPON, 2010, pag:109
- , II Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord - Occidental. , Barcelona, , 2011, pag:17
- BASSOLS I MOREY, ROGER; CAMPS FERNáNDEZ, FRANCESC XAVIER., Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010., Barcelona, Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, 2011, pag:130
- AGUIRRE, ANA., Foment del Treball Nacional. Núm. 2135. 2011/04., Barcelona, Foment del Treball Nacional, 2011, pag:36
- MASSEGú BRUGUERA, PERE; PALOMAS SAFONT, ANNA; PLANELL BERDIER, ANNA; CULLERé CóRDOBA, RAMON., Estructura Empresarial del Bages 2011., Manresa, Ajuntament de Manresa. Servei de Desenvolupament., 2011, pag:231
- MANPOWER, Estudio Manpower de Proyección de Empleo España Q4/2011., Barcelona, Manpower, 2011, pag:25
- MIRAVITLLES, LUIS ( DIRECTOR ), Cecotnòmic. Núm. 41. Octubre 2011. El Valor d' emprendre., Terrassa, Cecot, 2011, pag:22
- TORRES, SANTIAGO ( DIRECTOR ), Hora Punta: 117 octubre 2011. Neix MouTV. , Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona., 2011, pag:23
- TORRES, SANTIAGO ( DIRECTOR ), Hora Punta: 113 maig 2011. 24 Hores, 365 Dies., Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, 2011, pag:23
- SERVEI D' ESTUDIS I PLANIFICACIó DE L' AJUNTAMENT DE MATARó., Estudi de la Població Mataró. 1 de Gener de 2011., Mataró, Ajuntament de Mataró, 2011, pag:42
- VALLS, JOSEP-FRANCESC ( DIERCTOR), Informatiucomerç. Núm. 160. Juny-Juliol 2011. Horaris i festius, la reflexió pendent., Barcelona, Consell General de Cambres de Catalunya., 2011, pag:27
- VALLS, JOSEP-FRANCESC ( DIRECTOR ), Informatiucomerç. Núm. 158. Abril 2011. El repte d' un comerç verd., Barcelona, Consell General de Cambres de Catalunya, 2011, pag:27
- DIPTUACIó DE BARCELONA ( ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONòMIC ), Informe Territorial de la Província de Barcelona 2011., Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, 2011, pag:214
- FMC ( FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ), Catalunya Municipal. Número 66. Novembre - Desembre 2011. L' FMC Organitza una Jornada per debatre els Reptes Educatius., Barcelona, FMC ( Federació de Municipis de Catalunya ), 2011, pag:19
- AJUNTAMENT DE MATARó, Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró. Núm. 28. Setembre 2011., Mataró, Ajuntament de Mataró, 2011, pag:140
- COL.LECTIU LOé , Discapacitats i Inclusió Social. Col.lecció Estudis Socials. Núm. 33, Barcelona, Fundació " la Caixa ", 2012, pag:209
- MEIL, GERARDO, Individualització i Solidaritat Familiar. Col.lecció Estudis Socials. Núm. 32., Barcelona, Fundació " la Caixa ", 2011, pag:213
- MORENO FUENTES, FRANCISCO JAVIER; BRUQUETAS CALLEJO, MARíA, Immigració i Estat del Benestar a Espanya. Col.lecció Estudis Socials. Núm. 31, Barcelona, Fundació " la Caixa ", 2011, pag:197
- FUNDACIóN CRISTINA ENEA FUNDAZIOA - OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD, Informe Anual de Sostenibilidad Donostia - San Sebastian 2010 = Iraunkortasunari Buruzko Urteko Txostena, Donostia - San Sebastián, Fundación Cristina Enea Fundazioa - Observatorio de la Sostenibilidad, 2011, pag:106
- CAMBRA DE COMERç I INDúSTRIA DE TERRASSA, Memòria d' Activitats 2010 de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa., Terrassa, Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, 2011, pag:103
- IERMB ( INSTITUT D' ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA ), Papers 54. Regió Metropolitana de Barcelona. Escenaris Territorials per a les Regions Europees: El Cas de Barcelona., Barcelona, iermB ( Institut d' Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ), 2011, pag:112
- IERMB ( INSTITUT D' ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA ), Papers 53. Regió Metropolitana de Barcelona. La Seguretat Ciutadana a les Metròpolis del Segle XXI, Barcelona, iermB ( Institut d' Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ), 2011, pag:138
- OBSERVATORI DE L' ECONOMIA LOCAL, Informe de Conjuntura de Sabadell. Núm. 22. 2n semestre 2010., Sabadell, Ajuntament de Sabadell, 2011, pag:151
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 354. Febrer 2012. Noves Regles Fiscals per a l' Euro., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2012, pag:72
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 353. Gener 2012. La Banca, sota Pressió., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2012, pag:72
- GUAL, JORDI, Documents d' economia " la Caixa ". Núm. 24. Desembre 2011. Els requisits de capital de Basilea III i el seu impacte en el sector bancari., Barcelona, Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 2011, pag:17
- ASPACHS-BRACONS, ORIOL; JóDAR-ROSELL, SANDRA; GUAL, JORDI, Documents d' economia " la Caixa ". Núm. 23. Desembre 2011. Perspectives de despalanquejament a Espanya., Barcelona, Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 2011, pag:22
- NOGUER, MARTA, Documents d' economia " la Caixa ". Núm. 21. Abril 2011. La recuperació del comerç mundial. Allò que la crisi s' endugué., Barcelona, Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 2011, pag:35
- MIRET, PERE, Documents d' economia " la Caixa ". Núm. 22. Maig 2011. Diferencial d' inflació amb l' eurozona: millora sostenible?, Barcelona, Caixa d' Estalvis i Pensions de Barcelona, 2011, pag:29
- OBSERVATORI ECONòMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA, Anuari Estadístic de Terrassa 2011, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 2011, pag:604
- PEMB, Màsters d' excel.lència global a l' Àrea Metropolitana de Barcelona. Maig 2010., Barcelona, PEMB, 2010, pag:194
- PEMB, Les tendències mundials i els seus impactes a les grans metròpolis. , Barcelona, PEMB, 2012, pag:84
- ABANTE AUDITORES, Auditoria 2010. Liquidació exercici econòmic 2011. Proposta pressupost exercici econòmic 2012., Barcelona, PEMB, 2012, pag:31
- PEMB, Els treballs de la Comissió d' Estratègia del PEMB. Barcelona, 20 de febrer de 2012., Barcelona, PEMB, 2012, pag:11
- PEMB, Formació, marc laboral i atur juvenil. Desembre de 2011., Barcelona, PEMB, 2011, pag:20
- ASSOCIACIó PLA ESTRATèGIC METROPOLITà DE BARCELONA, Memòria d' Activitats de l' Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 2011, Barcelona, Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2011, pag:34
- BARATECH, RAMóN CARLOS ( PRESIDENTE Y DIRECTOR ), Fomento de la Producción. Nº 1315. Barcelona, 1-15 de Julio de 2011., Barcelona, Fomento de la Producción, S.L., 2011, pag:31
- BARATECH, RAMóN CARLOS ( PRESIDENTE Y DIRECTOR ), Fomento de la Producción. Nº 1314. Barcelona, 1-15 de Junio de 2011., Barcelona, Fomento de la Producción, S.L., 2011, pag:31
- UPC (UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNYA), Informacions. Número 243. Juliol 2011. Computació i energia, una aliança amb futur., Barcelona, UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), 2011, pag:16
- UPC (UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNYA), Informacions. Número 242. Juny 2011. Dissenyant els nous arquitectes., Barcelona, UPC ( Universitat Politècnica de Catalunya), 2011, pag:16
- CENTRE DE DOCUMENTACIó I EDUCACIó AMBIENTAL (CDEA), Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l' Obac. Número 34. Novembre 2011., Terrassa, Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA), 2011, pag:4
- CAN CALDERON, L' Observatori V! Revista de Viladecans. Número 33. Any 2011., Viladecans, Ajuntament de Viladecans, 2011, pag:12
- ACTÍVA PROSPECT,S.L., MEMÒRIA 2010 ACTÍVA PROSPECT, Cerdanyola del Vallès, ACTÍVA PROSPECT, S.L., 2010, pag:30
- AGUIRRE, ANA, Foment del Treball Nacional. Número 2134. 2011/03, Barcelona, Foment del Treball Nacional, 2011, pag:42
- AGUIRRE, ANA (DIRECTORA), Foment del Treball Nacional. Número 2133. 2011/02, Barcelona, Foment del Treball Nacional, 2011, pag:42
- CLIVILLé PLANTADA, MòNICA (DIRECTORA), Foment del Treball Nacional. Número 2132. 2011/01, Barcelona, Foment del Treball Nacional, 2011, pag:62
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 352. Desembre 2011. Perspectives 2012., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2011, pag:72
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 351. Novembre 2011. Els Altres Emergents., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2011, pag:72
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 350. Octubre 2011. Els Preus de les Primeres Matèries., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2011, pag:72
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 349. Setembre 2011. Els Rescats de la Zona de l' Euro., Barcelona, Serveis d' estudis de " la Caixa ", 2011, pag:72
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 348. Juliol - Agost 2011. El Consum Privat, Pilar de l' Economia., BARCELONA, Serveis d' Estudis de " La Caixa ", 2011, pag:70
- FMC ( FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ), Catalunya Municipal. Número 65. Octubre 2011. Manuel Bustos, Primer President del Consell de Governs locals de Catalunya., Barcelona, FMC ( Federació de Municipis de Catalunya ), 2011, pag:23
- FMC ( FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ), Catalunya Municipal. Número 64. Juny - Setembre 2011. La XX Assemblea de l' FMC reelegeix Manuel Bustos com a President., Barcelona, FMC ( Federació de Municipis de Catalunya ), 2011, pag:27
- FMC ( FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ), Catalunya Municipal. Número 63. Abril - Maig 2011. Commemoració del dia del Municipi., Barcelona, FMC ( Fedeació de Municipis de Catalunya ), 2011, pag:23
- ARTYPLAN, Artyplan News. Butlletí trimestral. Novembre 2011. Número 30., , Artyplan, 2011, pag:4
- ARTYPLAN, Artyplan News. Butlletí Trimestral. Maig 2011. Número 29., , Artyplan, 2011, pag:4
- SERVEIS D' ESTUDIS DE " LA CAIXA ", Informe Mensual. Número 347. Juny 2011. Desequilibris de Balança de Pagaments., Barcelona, Serveis d' Estudis de " la Caixa ", 2011, pag:72
- EQUIP DE TREBALL DE LA XARXA PERFIL DE LA CIUTAT, Perfil de la ciutat. Edició 2011, Terrassa, , 2011, pag:208
- SOCIEDAD DE PREVENCIóN DE EGARSAT S.L.U., Prevención del riesgo de incendios: Prevención y extinción de incendios, , Sociedad de prevención de Egarsat S.L.U., 2010, pag:37
- HERCE, JOSé A. (DIR.), L'economia de la Comunitat de Madrid: Diagnòstic estratègic, Barcelona, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - "la Caixa", 2011, pag:128
- SERVEI D'ESTUDIS DE "LA CAIXA", Informe Mensual n. 346 maig 2011. La fiscalitat i la crisi econòmica i financera global, Barcelona, Servei d'Estudis de "la Caixa", 2011, pag:72
- CENTRE DE DOCUMENTACIó I EDUCACIó AMBIENTAL (CDEA), Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac n.32 novembre 2010, Terrassa, Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA), 2010, pag:4
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Revisió i nou enfocament del POEC: Un Pla Estratègic per al Comerç de Terrassa, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2008, pag:7
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Pla d'Innovació de Terrassa: Primera Presentació de diagnosi. Terrassa, 1 d'abril de 2008, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2008, pag:120
- SERVICIO DE COORDINACIóN EMPRESARIAL. SUBDIRECCIóN GENERAL DE PROGRAMAS (COORD.), Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa: Aspectos básicos, Madrid, Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 0, pag:112
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. DE TREBALL, La prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe a l'empresa, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 0, pag:98
- IGUALTAT A LES EMPRESES DE BARCELONA, Recull de bones pràctiques. Igualtat a les empreses, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 0, pag:117
- FOMENT DE TERRASSA, SA, Jornada: Plans i mesures concretes d'igualtat a les empreses, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2008, pag:0
- ICSA I IESE, La mujer directiva: Retribución y cuota de presencia año 2008, , ICSA i IESE, 2009, pag:0
- PORT DE BARCELONA, Primera Jornada de Responsabilidad Social de la Comunidad Portuaria. 31 octubre de 2008 World Trade Center de Barcelona, Barcelona, Port de Barcelona, 2008, pag:35
- INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIó ECONòMICA DE MATARó - IMPEM, Estudi d'identificació de Bones Pràctiques en Responsabilitat Social a les PIME de Mataró 2006, Mataró, IMPEM, 2007, pag:43
- ELIAS, JOAN, Documents d'economia "la Caixa" n.20 març 2011. Immigració i mercat laboral: abans i després de la recessió, Barcelona, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - "la Caixa", 2011, pag:33
- GONZáLEZ, MARCOS (DIR.), Corresponsables n. 13. La empresa responsable, un baluarte ante la crisis, Premià de Mar, MediaResonsable, 2009, pag:100
- FIGUERA, PILAR; FREIXA, MONTSE; PAULA, ISABEL, Les habilitats socials per a la integració sociolaboral de les persones amb intel·ligència límit: Una visió des de la pràctica, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2008, pag:144
- MARTíNEZ, MARIA; LóPEZ, CARME, Guia sindical sobre l'aplicació de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, Barcelona, Institut Català de les Dones, 2008, pag:73
- PUIG, MARTA; MARTíNEZ, ANDREU, La responsabilitat social de l'Administració: Un repte per al segle XXI, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2008, pag:165
- DIPUTACIó DE BARCELONA. ÀREA DE PROMOCIó ECONòMICA I OCUPACIó, La gestió ambiental: Guia pràctica de Responsabilitat Social per a la PIME, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2007, pag:103
- INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIó ECONòMICA DE MATARó - IMPEM, Estudi d'Identificació de Bones Pràctiques en Responsabilitat Social a les PIME de Mataró 2008, Mataró, IMPEM, 2008, pag:38
- LAVOLA, Lavola Serveis per a la sostenibilitat: Un punt de referència, Barcelona, Lavola, 0, pag:0
- CAñO, SUSANA; GARCíA, CRISTINA; GOMARIZ, NATIVIDAD (FUNDACIóN MUJERES), Guía de Sensibilización y Formación en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Madrid, Instituto de la Mujer, 2006, pag:0
- JIMéNEZ, MAR; MALCA, CLAUDIA; VENTURA, PILAR, Glossari de polítiques actives d'ocupació, Barcelona, Servei d'Ocupació de Catalunya, 2010, pag:229
- BCN ECOLOGIA, Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas, Barcelona, BCN Ecologia, 0, pag:81
- BCN ECOLOGIA I AL21 RED DE REDES DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad: IV Reunión del Grupo de trabajo de indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, Madrid, BCN Ecologia i AL21 Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, 2010, pag:34
- ACCIó SOLIDàRIA CONTRA L'ATUR, Acció Solidària Contra l'Atur. Somnis fets realitat. Memòria d'activitats 2010, Barcelona, Acció Solidària Contra l'Atur, 2011, pag:20
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2011, pag:50
- GENERALITAT DE CATALUNYA, Pla de Govern 2011-2014, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2011, pag:73
- AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL GETAFE INICIATIVAS, Iniciativas Getafe abril 2011, Getafe, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, 2011, pag:16
- CENTRE DE DOCUMENTACIó I EDUCACIó AMBIENTAL (CDEA), Voltant pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac n.33 abril 2011, Terrassa, Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA), 2011, pag:4
- ÀREA DE COMUNICACIó DE CàRITAS, MaC (Més a prop de Càritas) n.37 abril 2011, Barcelona, Càritas a les Diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, 2011, pag:23
- TORRES, SANTIAGO (COORD.), Hora Punta: 112 abril 2011. El nou portal web de TMB, Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona, 2011, pag:23
- VALLS, JOSEP-FRANCESC (DIR.), Informatiucomerç n.157 març 2011. El llibre, el repte dels nous formats, Barcelona, Consell General de Cambres de Catalunya, 2011, pag:27
- FMC (FEDERACIó DE MUNICIPIS DE CATALUNYA), Catalunya Municipal n.62 març de 2011. L'FMC organitza una jornada sobre el món local i els mitjans, Barcelona, FMC (Federació de Municipis de Catalunya), 2011, pag:27
- SERVEI D'ESTUDIS DE "LA CAIXA", Informe Mensual n. 345 abril 2011. La reforma del sistema financer, Barcelona, Servei d'Estudis de "la Caixa", 2011, pag:72
- OBSERVATORI ECONòMIC I SOCIAL I DE LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA, Informe de conjuntura de Terrassa 2010, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 2011, pag:236
- PARKINSON, MICHAEL, Barcelona: performance, policies, prospects (draft), , ESPON. European Union, 2011, pag:34
- FARGUES, PHILIPPE; LE BRAS, HERVé, Migrants et migrations dans le bassin de la Méditerranée, París, IPEMED (Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen), 2009, pag:32
- DGPOLDE (DIRECCIóN GENERAL DE PLANIFICACIóN Y EVALUACIóN DE POLíTICAS PARA EL DESARROLLO), La Evaluación en la Cooperación Española. Informe Anual 2009, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2010, pag:61
- FOMENT DE TERRASSA, SA, Memòria 2010. Foment de Terrassa, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 2011, pag:57
- MEHMETI, BESNIK (COORD.), The Texmedin Project at work. From Inspiration to Creation: The Inspiring Lab Model for T&A Creatives and Designers, Prato, Texmedin, 2011, pag:47
- SURT - ASSOCIACIó DE DONES PER LA INSERCIó LABORAL, Guia Metodològica per a la Inserció Laboral de Dones, Barcelona, Diputació de Barcelona, 0, pag:259
- FOMENT DE TERRASSA, SA, Guia metodològica per competències IPI, Terrassa, Foment de Terrassa, SOC i Fons Social Europeu, 0, pag:97
- GOIRI, FRANCISCO, El libro de los 1.000 nombres, Madrid, Servilibro Ediciones, S.A., 0, pag:348