- ADROER, ANNA; DOMINGO, ANNA (COORD.), Diccionari visual d'oficis de la construcció, Barcelona, Gen. de Catalunya. Dept. de Política Territorial i Obres Públiques, 2003, pag:43
- ALCOBERRO, A. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.8, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1985, pag:46
- ALBERTí, S., Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Albertí Editor, 1993, pag:411
- ALBERTÍ, S., DICCIONARI CASTELLÀ-CATALÀ CATALÀ-CASTELLÀ, BARCELONA, ALBERTÍ, EDITOR, 1961, pag:1183
- ALBó, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.9, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1985, pag:38
- ALCOBERRO, A. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.11, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1986, pag:46
- ALTéS, NúRIA; PEJó, ORELLANA, Tècniques d'expressió escrita: Manual de consulta, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2002, pag:70
- ALTéS, NúRIA; PEJó, ORELLANA, Redacció i presentació d'informes: Manual de consulta, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2002, pag:71
- ALVAR, M. (DIR.), Diccionario manual ilustrado de la lengua española VOX, Barcelona, Bibliograf, S.A., 1994, pag:1294
- ARDID, R. ET ALII, Vocabulari de l'utillatge de cuina i menjador, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, pag:70
- ARNAUS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.10, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1986, pag:44
- ARRIVÉ, M. (DIR), LA CONJUGAISON POUR TOUS. COL. BESCHERELLE, PARIS, EDELSA. HATIER, 1997, pag:0
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.7, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1985, pag:46
- ARTIGAS, R. (COORD.), Com ensenyar català als adults. Suplement. N.8. A l'entorn de la gramàtica textual, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1991, pag:69
- ARTIGAS, R., Com ensenyar català als adults. Extra n.1, desembre 1986. Currículum de formació inicial de professors de català per a adults, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1986, pag:77
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.12, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1986, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.13, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1987, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.14, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1987, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.15, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1987, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.16, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1988, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.17, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1988, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.18, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1989, pag:50
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.19, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1989, pag:46
- ARTIGAS, R. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.20, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1989, pag:46
- ASHLEY, A., A Handbook of Commercial Correspondence, Oxford, Oxford University Press, 1992, pag:297
- AUFDERSTRASSE, H. ET ALII, Themen 1. Kursbuch, München, Hueber, 1983, pag:152
- BADIA, J. ET ALII, ORTOGRAFIA CATALANA, BARCELONA, CASTELLNOU, 1994, pag:221
- BADIA, DOLORS; VERDENY, LYDIA, Destapa't. Jocs i activitats orals per al català inicial, Vic, Edicions l'Àlber, 2007, pag:95
- BADIA, JOAN ET AL., Català per a persones adultes, Barcelona, Castellnou Edicions, 2001, pag:305
- BADIA ET AL., Català per a persones adultes. Solucionari, Barcelona, Castellnou Edicions, 1999, pag:83
- BADIA, R. I FARRé, N., Quadern d'ortografia n.6, , Andros, 0, pag:31
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 1, Vic, Edicions l'Àlber, S.L., 2007, pag:123
- BADIA, DOLORS; VERDENY, LYDIA, Destapa't. Bloc de materials. Jocs i activitats orals per al català inicial, Vic, Edicions l'Àlber, 2007, pag:0
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 1, Vic, Edicions l'Àlber, 2007, pag:0
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 2, Vic, Edicions l'Àlber, S.L., 2007, pag:127
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 2, Vic, Edicions l'Àlber, S.L., 2007, pag:127
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 3, Vic, Edicions l'Àlber, S.L., 2006, pag:126
- BADIA, DOLORS, Llengua Catalana. Nivell Llindar 3, Vic, Edicions l'Àlber, S.L., 2006, pag:0
- BALLESTEROS, E. I GINER, M., Vocabulari de submarinisme, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 89, pag:36
- BAULIES, J. I XURIGUERA, J.B., Diccionari terminològic de l'Administració municipal castellà-català, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1980, pag:115
- BOZZO, M., Vocabulari de joieria, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1990, pag:55
- BRUGUERA, J., DICCIONARI DE DUBTES I DIFICULTATS DEL CATALÀ, BARCELONA, ENCICLOPÈDIA CATALANA, 2000, pag:279
- BRUGUERA, J. ET ALII, DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA, BARCELONA, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SA, 1983, pag:1677
- BRUGUERA, J., Diccionari ortogràfic i de pronúncia, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990, pag:732
- CAPPELLETTI, L., LES VERBES ITALIENS. COL. BESCHERELLE, PARIS, HATIER, 1997, pag:256
- CAPó, JAUME; VEIGA, MONTSERRAT, Abreviacions, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 2005, pag:78
- CASTILLO, P. ET ALII, Manual de lengua y cultura. Comunicación oral. Libro del alumno, Madrid, Cáritas Española, Editores, 2002, pag:167
- CASTILLO, P. ET ALII, Manual de lengua y cultura. Comunicación oral. Libro del profesor, Madrid, Cáritas Española, Editores, 2002, pag:280
- CASTILLO, P. ET ALII, Manual de lengua y cultura. Lecto-escritura. Libro del alumno, Madrid, Cáritas Española, Editores, 2002, pag:149
- CASTILLO, P. ET ALII, Manual de lengua y cultura. Lecto-escritura. Libro del profesor, Madrid, Cáritas Española, Editores, 2002, pag:172
- CASSANY, D. I MARí, I., Com ensenyar català als adults. Extra n.4, desembre 1990. Els perfils del català. Varietats i registres de la llengua catalana, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1990, pag:37
- CLARET, ELS VERBS CONJUGATS, BARCELONA, CLARET, 2003, pag:185
- CORRIENTE, F., Diccionario Español - Árabe, Barcelona, Herder, 1997, pag:1213
- CORRIPIO, F., Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española Larousse, Barcelona, Larousse Editorial, S.A., 2002, pag:386
- COROMINAS, C., Com ensenyar català als adults n.21, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1990, pag:46
- COROMINAS, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.22, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1990, pag:46
- COROMINAS, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.23, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1990, pag:46
- COROMINAS, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.24, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1991, pag:46
- COROMINAS, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.25, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1991, pag:42
- ALLISON PEERS, CASSELL, Diccionario Inglés-Español, nº1, A-F, , Salvat Editores, 0, pag:10
- ALLISON PEERS, CASSELL, DICCIONARI Ingés-Español, nº2 G-Q, , Salvat Editores S.a., 0, pag:118
- ALLISON PEERS, CASSELL Diccionario Inglés-Español, nº3 R-Z, , Salvat Editores, 0, pag:128
- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA, BARCELONA, ENCICLOPÈDIA CATALANA, SA, 1995, pag:1908
- TERMCAT, DICCIONARI DE LES OCUPACIONS, BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA, 2004, pag:359
- VOX, Diccionario VOX esencial de la lengua española, Barcelona, Bibliograf, 1995, pag:645
- VOX, DICCIONARI VOX ESSENCIAL DE LA LLENGUA CATALANA SINÒNIMS I ANTÒNIMS, BARCELONA, BIBLIOGRAF, SA, 1993, pag:408
- VOX, Diccionari essencial VOX Castellano- Catalán, Català - Castellà, Barcelona, Bibliograf, S.A., 1998, pag:285
- VOX, Diccionaria manual VOX Harrap's english - spanish español - inglés, Barcelona, Bibliograf, 1991, pag:654
- LAROUSSE EDITORIAL, S.L., Diccionario de lengua española esencial VOX, Barcelona, Larousse Editorial, S.L., 2007, pag:870
- SPES EDITORIAL, S.L., Diccionari essencial de sinònims i antònims llengua catalana VOX, Barcelona, SPES Editorial, S.L., 2004, pag:407
- LAROUSSE EDITORIAL, S.L., Diccionari bilingüe essencial castellano-catalán català-castellà VOX, Barcelona, Larousse Editorial, S.L., 2007, pag:285
- , Diccionario manual Vox francés - español español - francés, Barcelona, Bilbliograf, S.A., 1990, pag:626
- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana. 2a edició, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Sau i Edicions 62, S.A., 2007, pag:1762
- , Dispositiu treball als barris: Seminari iniciació al català, Terrassa, Foment de Terrassa, SA, 0, pag:0
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA, Documentació jurídica i administrativa, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2002, pag:130
- DOMINGO, A. I ADROER, A. (COORD), Diccionari visual de la construcció, Barcelona, Fundación Laboral de la Construcción - Generalitat, 2003, pag:0
- GENERALITAT DE CATALUNYA, Dossier de material per a l'autoformació de professors de llengua catalana. Forma I - Àrea de cultura, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 0, pag:0
- DUARTE, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults. Suplement. N.10. Deu anys de COM, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1992, pag:62
- DUARTE, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.26, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1992, pag:46
- DUARTE, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.27, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1992, pag:42
- DUARTE, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.28, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1993, pag:46
- DUARTE, C. ET ALII, Com ensenyar català als adults n.29, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1994, pag:42
- EISFELD, K. ETA LII, Themen 1. Arbeitsbuch, München, Hueber, 1983, pag:128
- GREMI DE FUSTERS, EBENISTES I SIMILARS DE TERRASSA, El lèxic i els documents de la fusteria... en català!, Terrassa, Gremi de Fusters, Ebenistes i similars de Terrassa, 1999, pag:68
- SUSANNA ESQUERDO, Ortografia catalana bàsica, Barcelona, Cruïlla, 2008, pag:95
- ESTéVEZ, M. I RUBIRALTA, J., Vocabulari de perruqueria i bellesa, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, pag:75
- FARELL, JOAN, REFRANYER TÈXTIL CATALÀ, SABADELL, AUSA, 1989, pag:154
- FERNÁNDEZ, D., ORTOGRAFÍA CASTELLANA, BARCELONA, CASTELLNOU, 1995, pag:215
- FERNáNDEZ, S.; MORENO, N., Guia per a un Llenguatge Administratiu No Discriminatori vers les Dones, Cerdanyola, Ajuntament de Cerdanyola, 2008, pag:42
- FRANQUESA, E., Vocabulari dels electrodomèstics, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt de Cultura, 1989, pag:54
- GALLIFA, ROSA; HARRIS, JULIANE P, La Jenny, Vic, Cat Company Publicacions SCP, 2001, pag:50
- GARCíA-PELAYO, R. ET ALII, Gran diccionaris Larousse español francés français espagnol, Barcelona, Larousse Editorial, S.A., 2000, pag:716
- GARCíA-PELAYO, R. (DIR), Gran diccionario Larousse español inglés english spanish, Barcelona, Larousse Editorial, S.A., 2000, pag:804
- GENERALITAT DE CATALUNYA, VACANCES A CATALUNYA. VOCABULARI EN IMATGES, , DIPUTACIÓ DE GIRONA, 1990, pag:0
- GIMENO, M. (DIR.), Com ensenyar català als adults. Extra n.2, desembre 1987. Programes i orientacions per als cursos de llengua catalana (nivells de suficiència i profic, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1987, pag:137
- GIMENO, M. (DIR.), Com ensenyar català als adults. Extra n.3, desembre 1990. Programa i orientacions per als cursos de llengua catalana (nivell llindar), Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1990, pag:50
- GIMENO, M. (DIR.), Com ensenyar català als adults. Extra n.5, maig 1991. Programes de formació per a professors de llengua catalana (BÀSIC, FORMA I, FORMA II i FORMA III, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1991, pag:83
- GIMENO, M. (DIR.), Com ensenyar català als adults. Extra. N.7. Programa i orientacions per a cursos específics (llenguatge comercial), Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dept de Cultura, 1992, pag:34
- GINER, M., Vocabulari dels oficis d'art, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1990, pag:164
- GENERALITAT DE CATALUNYA. CIDEM, Glossari de termes logístics, Barcelona, Generalitat de Catalunya. CIDEM, 2003, pag:253
- GONZALEZ, M., Collins pocket. Diccionario español - inglés, english - spanish, Barcelona, Grijlabo, S.A., 1991, pag:436
- GONZáLEZ, M., Diccionario Collins Concise. Español · Inglés English · Spanish, Londres; Barcelona, Collins; Grijalbo, 1985, pag:516
- GRAELLS, JORDI ET AL., Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999, pag:33
- LAROUSSE EDITORIAL, S.A., Gramática y conjugación de la lengua española, Barcelona, RBA Promociones Editoriales, S.L., 2000, pag:351
- GUERRERO, C. ET ALII, Inser-im. Conocimiento de la Lengua y del Medio. Lecturas, Viladecans, Ajuntament de Viladecans, 2000, pag:99
- SURT, ASSOCIACIó DE DONES PER A LA INSERCIó LABORA, Guia de llenguatge no sexista per a treballar la responsabilitat social en l'àmbit de les Pimes. Projecte RESSORT, Barcelona, SURT, 2006, pag:9
- GURGUí, A. I MASALLES, I. (DIR.), Lèxic de plàstics i cautxús, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria, 1994, pag:50
- GURGUí, A. I MASALLES, I. (DIR.), Lèxic de pasta, paper i cartó, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt d'Indústria i Energi, 1995, pag:55
- GURGUí, A. I MASALLES, I. (DIR.), Lèxic de mobles. Lèxic de productes del suro, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt d'Indústria i Energi, 1994, pag:63
- GURGUí, A. I MASALLES, I. (DIR.), Lèxic de productes químics, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt d'Indústria i Energi, 1994, pag:50
- GURGUí, A. I MASALLES, I. (DIR.), Lèxic de material de transport (Automoció), Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt d'Indústria i Energi, 1995, pag:40
- HOSPITAL, V., Redacción comercial (castellano), , , 0, pag:0
- JACQUET, J. ET ALII, 40 jocs per parlar català, Barcelona, Graó, d'Irif, SL, 2004, pag:95
- CONSORCI PER A LA NORMALITZACIó LINGüíSTICA, Jocs i DVD en català: Catàleg 2007-2008, Barcelona, Consorci per a la Normalització Lingüística, 2007, pag:28
- GENERALITAT DE CATALUNYA, LÈXIC DE TÈXTIL I CONFECCIÓ, BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA, 1993, pag:43
- CONSORCI PER A LA NORMALITZACIó LINGüíSTICA, Lèxic per a instal·ladors castellà-català i català-castellà, Terrassa, Centre de Normalització Lingüística Terrassa-Rubí, 0, pag:96
- DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALU, Lèxic de Restaurants, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 0, pag:66
- TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA, Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998, pag:38
- EDITORIAL CLARET, Los verbos castellanos conjugados, Barcelona, Claret, 2002, pag:151
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDèNCIA, Majúscules i minúscules, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 2004, pag:31
- SECRETARIA DE POLíTICA LINGüíSTICA. INSTITUT CATALà DE LA DONA, Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dept de Presidència, 2005, pag:93
- MAS, MARTA ET AL., Nivell llindar per a la llengua catalana, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 1992, pag:416
- MESTRES, J. ET ALII, MANUAL D'ESTIL. LA REDACCIÓ I L'EDICIÓ DE TEXTOS, BARCELONA, EUMO EDITORIAL, UNIVERSITAT DE BARCELONA, 1995, pag:908
- MILà, R., Terminologia ferroviària. Material rodant, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993, pag:154
- MIQUEL, L. ET ALII, El vecino del quinto, Madrid, Difusión, S.L., 1989, pag:55
- MITJà, X., Guia lingüística per a administracions locals, Barcelona, Consorci per a la normalització lingüística, 1992, pag:1
- MORAGAS, E. DE, Diccionari manual VOX Barcanova de la llengua catalana, Barcelona, Bibliograf, S.A., 1991, pag:1467
- MORERA, J., A TOC DE PITO I ALTRES COSES, TERRASSA, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU, 1999, pag:1
- MüLLER, F., Lexicon Sopena. Diccionario de bolsillo Alemán - Español Español - Alemán, Barcelona, Ramón Sopena, S.A., 1982, pag:383
- NADAL, J., DICCIONARI CATALÀ-CASTELLÀ CASTELLÀ-CATALÀ, BARCELONA, ENCICLOPÈDIA CATALANA, 1995, pag:358
- OLIVA, SALVADOR; BUXTON, ANGELA, Diccionari Anglès-Català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, SA, 2004, pag:1107
- REAL ACADEMIA ESPAñOLA, Ortografía de la lengua española, Madrid, Real Academia Española, 1999, pag:162
- OXENDEN, C. ET ALII, New English File. Elementary Student's Book, Oxford, Oxford University Press, 1997, pag:159
- PALOMA, D., LLENGUA I CIUTAT, TERRASSA, FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU, 2002, pag:179
- PRAT, CLARA, DICCIONARI PORTUGUÈS-CATALÀ I CATALÀ-PORTUGUÈS, BARCELONA, PÒRTIC, 1982, pag:512
- PELEGRí, I. (DIR.), Certificat de coneixements superiors de llengua catalana (Orals i escrits). Certificat D, Barcelona, Junta Permanent de Català, 1988, pag:35
- PELEGRí, I. (DIR.), Certificat de capacitació per a la correcció de textos (orals i escrits), Barcelona, Junta Permanent de Català, 1989, pag:34
- PEY, S., Diccionari de sinònims i antònims, Barcelona, Teide, S.A., 1970, pag:847
- GENERALITAT DE CATALUNYA, Premi John McDowell 1996, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, pag:170
- AJUNTAMENT DE BARCELONA, Què fer? ... per aprendre català i castellà = para aprendrer catalán y castellano = ... to learn catalan and spanish, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2002, pag:0
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Terrassa, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2006, pag:20
- SABATER, E. (COORD.), Vocabulari comercial, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1985, pag:63
- SALES, M., Manual de la moderna correspondència privada en català, Barcelona, Cap Roig, 1986, pag:158
- SáNCHEZ, S. (DIR), Diccionario esencial Santillana de la lengua española, Barcelona, Santillana, S.A., 1999, pag:1360
- SIMóN, J.J., Grafología Fácil, Madrid, EDAR, S.A., 2002, pag:277
- SINCLAIR, L. (DIR.), Dictionary Collins Master Español-Inglés English-Spanish, Barcelona/Glasgow, Grijalbo / HarperCollins Publishers, 2004, pag:1290
- SINCLAIR, L. (DIR.), Dictionary Collins Master Español-Inglés English-Spanish, Barcelona/Glasgow, Grijalbo / HarperCollins Publishers, 2004, pag:0
- SINCLAIR, JOHN (DIR.), Collins Cobuild English dictionary, Londres, HarperCollins Publishers Ltd, 1995, pag:1951
- SMITH, C., Diccionario Collins Inglés. Español - Inglés, English - Spanish, Barcelona, Grijalbo, 1999, pag:1679
- DIRECCIó GENERAL DE POLíTICA LINGüíSTICA, Sobre la Llei de Normalització Lingüística a Catalunya, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu, 1986, pag:22
- STYLES, C. I HORWOOD,J., DICCIONARIO OXFORD COMPACT ESPAÑOL-INGLÉS, INGLÉS-ESPAÑOL, OXFORD, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1997, pag:959
- SURíS, J., El secreto de las flores, Barcelona, Difusión, S.L., 2005, pag:43
- SURíS, J., Trapos sucios, Barcelona, Difusión, S.L., 2005, pag:39
- SWAN, M. I WALTER, C., The New Cambridge english Course. Practice. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pag:134
- SWAN, M. I WALTER, C., The new Cambridge English Course. Student. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pag:136
- SWAN, M. I WALTER, C., The New Cambridge English Course. Teacher 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pag:147
- TAM, L., GRANDE DIZIONARIO DI SPAGNOLO. SPAGNOLO-ITALIANO ITALIANO-SPAGNOLO, MILÀ, ULRICO HOEPLI EDITORE, 2004, pag:2516
- TAM, L., GRANDE DIZIONARIO DI SPAGNOLO. SPAGNOLO-ITALIANO ITALIANO-SPAGNOLO, MILÀ, ULRICO HOEPLI MILANO, 2004, pag:0
- TERMCAT, Diccionari , d'Economia i Empresa. Volum 1, Barcelona, Dossier Econòmic, 2000, pag:59
- TERMCAT, Diccionari d'Economia i Empresa . Volum.2, Barcelona, Dossier econòmic, 2000, pag:115
- TERMCAT, Diccionari d'Economia i Empresa. Vol.3, Barcelona, Dossier Econòmic, 2000, pag:0
- TERMCAT, Dicccionari d'Economia i Empresa . Vol.4, Barcelona, Dossier Econòmic, 2000, pag:263
- TORRAS, J. ET ALII (DIR), Diccionari Català-Castellà, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, S.A., 2001, pag:1308
- TORRAS, J. (DIR), Diccionari Castellà Català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, S.A., 1997, pag:1367
- TORRA, O., Diccionari de les professions, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989, pag:216
- URGELL, M.D., Vocabulari econòmico-administratiu, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, pag:235
- AJUNTAMENT DE TERRASSA, Ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Terrassa, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2010, pag:0
- VEIGA, M. ET ALII, Lèxic i bibliografia per a l'activitat immobiliària, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dpt. de Cultura, 2000, pag:106
- VERGER, G. ET ALII (COORD.), Diccionari visual Duden, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1994, pag:130
- VIDAL, À. (COORD), Mòdul de català ocupacional. Teoria per a l'alumne, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, pag:97
- VIDAL, À. (COORD), Mòdul de català ocupacional. Teoria per al formador., Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, pag:128
- VIDAL, À. (COORD), Mòdul de català ocupacional. Manual de suport per al formador, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, pag:41
- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. D'ENSENYAMENT, Vocabulari de fusteria per a Formació Professional, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Dept. d'Ensenyament, 0, pag:58
- XIRINACHS, MARTA ET AL., Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1999, pag:63
- ZINGARELLI, N., LO ZINGARELLI MINORE. VOCABOLARIO DELLA LINGUA ITALIANA, BOLOGNA, TERZO MILLENNIO. ZANICHELLI, 2001, pag:1248