- CàRITAS DIOCESANA DE BARCELONA I CRISTIANISME I JUSTíCIA, Quaderns CJ n.167 abril 2010. Una mirada a la pobresa (Cors que hi veuen... i actuen en conseqüència), Barcelona, Cristianisme i Justícia, 2010, pag:32